DR EWA SOŃTA-DRĄCZKOWSKA
adiunkt w Katedrze Zarządzania Projektami,
Instytut Zarządzania,
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Wieloletni praktyk zarządzania projektami oraz trener i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, przełożeniu strategii na działania, zarządzaniu w otoczeniu wielu projektów, kierowaniu zespołami i ludźmi w projektach. Jest opiekunem organizacji Enactus wdrażającej innowacje społeczne. Autorka wielu publikacji i prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.