DR BENEDYKT OPAŁKA
Zakład Rozwoju Lokalnego i Regionalnego
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH