Współpraca z Warszawą i stypendia dla doktorantów

Prezydent Rafał Trzaskowski w SGH

SGH i m.st. Warszawa zawarły dziś porozumienie o współpracy na rzecz Warszawy, m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta oraz polityki przestrzennej i gospodarczej. Porozumienie, które w bibliotece SGH podpisali rektor Marek Rocki i prezydent Rafał Trzaskowski, zapowiada także powołanie wspólnej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje zmian przestrzennych terenu przed budynkiem głównym SGH oraz włączenia kampusu przestrzeń publiczną miasta. Prezydent Warszawy ogłosił program stypendialny dla doktorantów.

– Tylko we współpracy z miastem i dzielnicą Mokotów możliwy jest rozwój kampusu. Zlokalizowany na granicy Śródmieścia i Mokotowa, świetnie skomunikowany, otwarty i nowoczesny kampus niezwykle wzbogaci tę część miasta, pełniąc różne funkcje edukacyjne i społeczne – mówił rektor Marek Rocki.

Jednym z najważniejszych punktów dzisiejszego spotkania była zapowiedź innowacyjnego projektu – stypendia dla doktorantów zainteresowanych badaniami nad Warszawą. – To szansa na rozwój dla młodych naukowców - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. – Zarówno porozumienie, jak i stypendia dla doktorantów umożliwią skuteczną realizację celów Strategii #Warszawa2030, czyli naszego miasta jako otwartej i przyjaznej metropolii z aktywnymi mieszkańcami. Porozumienie pozwoli jeszcze bardziej wykorzystać potencjał warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w  mieście, włączyć naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta-dodał prezydent.

Pomoc materialna dla doktorantów zajmujących się tematyką istotną dla miasta pozwoli uzyskać realizatorom polityk miejskich przesłanki do podejmowania działań i decyzji popartych wynikami badań naukowych. Stypendia będą przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy (w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie) na realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez urząd. Nabór wniosków rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja.