Prof. Paul H. Dembiński odebrał doktorat honoris causa SGH

Prof. Paul H. Dembiński. Fot. Archiwum SGH

Wybitny ekonomista, którego działalność naukowa wywarła trwały wpływ na dostrzeganie aspektów społecznych w naukach o finansach.

16 stycznia 2019 prof. Paul H. Dembiński, wybitny ekonomista, którego działalność naukowa wywarła trwały wpływ na dostrzeganie aspektów społecznych w naukach o finansach, odebrał tytuł doktora honoris causa SGH. Profesor Paul. H. Dembiński jest 29 osobą wyróżnioną tym tytułem. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

– Prof. Paul Dembiński daje nam lekcję, że etyczność to (…) integralny składnik odnawiającej się ekonomii – mówił podczas uroczystości rektor SGH prof. Marek Rocki. Podziękował honorowemu doktorowi „za tę naukę, że transakcje finansowe zawierane na wszystkich prywatnych i publicznych poziomach nie dotyczą jedynie abstrakcyjnego systemu, ale niosą w sobie cząstkę odpowiedzialności etycznej”.

W laudacji promotor prof. Janusz Ostaszewski podkreślił, że prof. Paul. H. Dembiński „należy do grona jednych z najbardziej eminentnych przedstawicieli nauk o finansach, którzy dali pionierski impuls dla rozwoju interdyscyplinarnego podejścia do finansjalizacji życia gospodarczego, etyki, moralności, sprawiedliwości i racjonalności w finansach”. Prof. Janusz Ostaszewski w następujący sposób podsumował rezultaty dotychczasowych prac naukowych doktora honoris causa:

„Dzisiaj trudno jest zgłębiać i rozwijać nauki ekonomiczne bez kontekstu społecznego i odwrotnie. Trudno budować demokratyczny porządek gospodarczy bez rzetelnego poznania i zrozumienia reguł kierujących postępowaniem człowieka i jego roli w społeczeństwie. Związek wartości ekonomicznych z ponadczasowymi wartościami humanistycznymi jest wyrazem związku nie tylko z miłości i nie tylko z rozsądku, ale powinno to być signum temporis współczesnego świata, w którym powinniśmy nie tylko działać efektywnie, ale również z poszanowaniem wartości ogólnoludzkich”.

Swój wykład przed Senatem SGH i zgromadzonymi gośćmi prof. Paul H. Dembiński rozpoczął od podziękowań: „dzisiejsza uroczystość wzrusza mnie w sposób specjalny dlatego, że ma miejsce tutaj, w Warszawie, w SGH. Zawsze czułem się warszawiakiem, mimo że ponad pół wieku temu to miasto opuściłem, jeszcze jako chłopiec w krótkich spodenkach. W jakimś sensie życie zatoczyło koło i dziś wracam do początku. Dlatego też honor, jaki czyni mi Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ma dla mnie specjalne znaczenie”. W dalszej części prof. Dembiński opisał swoją drogę intelektualną by na zakończenie przejść do podsumowania obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się wiedza o finansach i praktyka w tym zakresie:

„Wśród wielu wątków, z których kiełkuje nowy paradygmat – rodzi się coś, co można by nazwać ekonomią systemową, kiedyś mówiło się o comparative economic systems, ale to nie całkiem o to chodzi. Mam na myśli raczej postrzeganie rzeczywistości gospodarczej i finansowej nie jako samoistniejącej i wyalienowanej, ale jako sfery powiązanej zarówno z uniwersum społecznym, jak i z klimatem intelektualnym, światem pojęciowym i światem wartości, jaki funkcjonuje w danym społeczeństwie. Takie podejście pozwala zobaczyć w działalności gospodarczej i jej organizacji instrument (jeden z wielu możliwych), jakie dane społeczeństwo wytworzyło i jakiego używa, by osiągnąć konkretne cele”.