Polsko-Chińska Rada Biznesu wyróżniła pracę studenta SGH

Polska-Chińska Rada Biznesu. Fot: http://pchrb.pl/konkurs_pd_2018/konkurs-pd-2018-wyniki/

Adam Serwatka w trzeciej edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i otrzymał wyróżnienie za pracę licencjacką pt. „Sektor bankowy w Chińskiej Republice Ludowej – historia przemian i współczesna specyfika", przygotowaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Kozłowskiego.

29 stycznia 2019 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie podczas noworocznego spotkania członków i partnerów Polsko Chińskiej Rady Biznesu ogłoszono zwycięzców trzeciej edycji konkursu na najlepsze prace z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin. Wyróżnienie w konkursie otrzymał Adam Serwatka za pracę licencjacką pt. „Sektor bankowy w Chińskiej Republice Ludowej – historia przemian i współczesna specyfika", przygotowaną  pod kierunkiem promotora dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH. Adam Serwatka ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość.

Organizatorem konkursu była Polsko Chińska Rada Biznesu, we współpracy z Bank of Chi-na, HSBC Bank Polska, Haitong Bank oraz wsparciem i patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Patronat medialny nad Konkursem sprawował portal CHINY to LUBIĘ.
 
Celem przyświecającym inicjatorom i partnerom Konkursu jest kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską i Chinami. Trzecia edycja Konkursu ponownie dowiodła trafności tej idei. Zachęcamy zatem kolejny rocznik studentów do uczestnictwa w Konkursie w następnym roku.

Więcej informacji oraz fotorelacja z gali