Dni Polskie w Petersburskim Uniwersytecie Ekonomicznym

Dni Polskie w Petersburskim Uniwersytecie Ekonomicznym

​W dniach 3–4 kwietnia w Sankt Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym odbyły się Dni Polskie, zorganizowane przy współudziale Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele SGH prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania; prof. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego; prof. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości i Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, a także prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oficjalnego otwarcia dokonali Dmitrij Wasilenko, prorektor Sankt Peterburskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego; Marina Lebiediewa, dyrektor Centrum Słowiańskiego, a także Ewa Ziółkowska, dyrektor Instytutu Polskiego. Uczelnie z Polski przedstawili profesorowie Piotr Wachowiak i Andrzej Kaleta.

Podczas Dni Polskich odbyło się seminarium, którego tematem wiodącym były nowe trendy w zarządzaniu. Dyskutowano także o polskim sektorze bankowym jako przykładzie bezpieczeństwa i stabilności, edukacji w zakresie przedsiębiorczości w Polsce oraz mieście jako wartości niedocenianej. Odbyła się też otwarta lekcja języka polskiego, którą poprowadziły lektorki SPbPUE, Aleksandra Rusek i Olga Gusiewa. Po części merytorycznej odbył się koncert Zespółu Pieśni i Tańca SGH pod kierunkiem Anny Markowskiej.