Dni adaptacyjne dla studentów I roku

Dni adaptacyjne dla studentów I roku

26 i 27 września w SGH odbyły się dni adaptacyjne - wydarzenie poświęcone studentom pierwszego roku, zorganizowane wspólnie przez władze uczelni oraz samorząd studentów.

Nowy rok akademicki to nowe doświadczenia, oczekiwania, emocje, lecz także wyzwania - przede wszystkim dla studentów dopiero rozpoczynających naukę. Członkowie Samorządu Studentów SGH, już trzeci rok z rzędu, postanowili ułatwić nowoprzyjętym koleżankom i kolegom wejście w świat i realia studiowania w najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.
 
Dni adaptacyjne otworzył prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski. Zaraz po nim głos zabrali prelegenci samorządu, którzy podczas swoich wystąpień zapoznali studentów I roku z regulaminem, planem i strukturą studiów. Jeszcze tego samego dnia w salach zajęciowych prezentowały się organizacje studenckie oraz działające w uczelni studenckie koła naukowe.

Drugi dzień wydarzenia skupiał się wokół kwestii związanych z życiem studenckim oraz rolą i aktywnością samorządu. To właśnie tym tematom zostały poświęcone prelekcje w Auli Głównej i Auli I. Tego dnia organizacje studenckie i SKN-y prezentowały się nie tylko w salach zajęciowych, lecz także w samym sercu uczelni - Auli Spadochronowej.

Dzięki dniom adaptacyjnym nowi studenci już zdecydowanie spokojniej i z większą wiedzą na temat studiów mogą rozpocząć naukę w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a organizatorzy z niecierpliwością wypatrują następnej edycji. Kto wie, być może w przyszłym roku pieczę nad jej organizacją przejmą uczestnicy tegorocznego wydarzenia?