Z końcem roku graduacje w SGH

aula wypełniona absolwentami podczas uroczystości promocji

Z końcem roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zwykle odbywają się graduacje. Tak było i na przełomie listopada i grudnia 2021 roku, kiedy dyplomy ukończenia studiów uroczyście odbierali absolwenci, którzy obronili się w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

„To jest dzisiaj szczególny dzień dla Państwa, ale również szczególny dzień dla nas jako wykładowców, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że kolejny rocznik studiów magisterskich opuszcza mury naszej uczelni, ale pozostaje w Rodzinie SGH. (…) Rodzina SGH to jest taka specyficzna rodzina, w której nie ma rozwodów, czyli jak już ktoś wszedł w rodzinę SGH, tak do ostatnich dni swojego życia w tej rodzinie będzie” – mówił rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, na graduacji 4 grudnia. „Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wam sukcesu. Bo rzeczywiście to jest sukces - zdobycie dyplomu tak dobrej uczelni. Wiem, że to wymagało od Państwa dużo pracy, dużo zaangażowania, realizacji wielu projektów, zdawania wielu egzaminów, ale zakończenie jest piękne” - zaznaczył.

absolwenci w togach i biretach wewnątrz auli

Rektor podziękował również rodzicom absolwentów: „Możecie być naprawdę dumni, Drodzy Państwo, ze swoich pociech. Macie wspaniałe córki, wspaniałych synów, osiągnęli duży sukces. Wielkie gratulacje, wielkie ukłony dla Państwa”. Prof. Wachowiak podziękował także wykładowcom, którzy „nie szczędzili wysiłku”, aby studentom pomagać „zdobywać wiedzę i określone doświadczenia”, a także pracownikom administracyjnym, którzy – jak wskazał – „na co dzień udzielają wsparcia i bez których, trudno by sobie wyobrażać życie na naszej uczelni”.

Rektor SGH zachęcał świeżo upieczonych absolwentów, aby kontynuowali studia doktoranckie.

Prezes Zarządu Banku Pekao SA Leszek Skiba, absolwent SGH na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, przekazał, że jako absolwent SGH może „potwierdzić, że poprzeczka wymagań stawianych na studiach jest ustawiona wysoko”. „Aby sprostać tym wymaganiom musieliście wykazać się dużą ambicją, pracowitością i systematycznością. To wasza inwestycja w przyszłość. Gratuluję wszystkich sukcesów, które dotychczas osiągnęliście. Pnijcie się po szczeblach kariery, zdobywajcie nową wiedzę, nowe doświadczenia. Wierzę, że czekają Was wielkie osiągniecia!” – wskazał w przesłaniu prezes Skiba.

Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, swoje wystąpienie na graduacji 4 grudnia poświęciła kwestiom wartości, w tym „prawdzie i roli, jaką może, a nawet powinna odgrywać w naszym życiu”. „Prawda winna być przedkładana nad inne wartości” – podkreśliła.

- Arystoteles, mówiąc o nauczycielu i mistrzu, który wywarł decydujący wpływ na jego życie, powiedział przecież: +Amicus Plato, sed magis amica veritas (łac. Platon przyjacielem, lecz większym przyjacielem prawda)+. Chcemy żyć w prawdzie, znać prawdę, mówić prawdę i jej słuchać. Nadajemy prawdzie najwyższą wartość, cenimy ją, obdarzamy szacunkiem ludzi mających odwagę do jej poszukiwania. Czym zatem jest prawda? W +Metafizyce+ Arystoteles zapisał: +Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, że nie ma, gdy go nie ma, jest prawdą+. (…) Niemniej, rozpoznawanie prawdy jest wymagające, nakłada na nas obowiązek wnikliwej oceny faktów, dowodów, okoliczności, uwarunkowań. Bez dyscypliny rządzącej logiką wywodów, zdolności do nieustannego podważania skostniałych przekonań, wątpliwości i stawiania pytań, a w kolejnym kroku szukania i znajdowania najlepszych odpowiedzi, nie możemy mieć poczucia, że jesteśmy uczciwi wobec siebie i innych w procesie poszukiwania prawdy”. „Przeciwieństwem tej postawy jest lenistwo  intelektualne, zarówno takie, które wszystko akceptuje, jak i to, które każe każdą prawdę a prori odrzucać, krzepiąc się myślą, że we współczesnym świecie nie ma już prawd, a są tylko poglądy” – wskazała dziekan Niedziółka.

Wśród absolwentów studiów licencjackich objętych zaproszeniem do udziału w uroczystości wyróżnionych zostało 20 osób (według danych Dziekanatu Studium Licencjackiego). W przypadku absolwentów studiów magisterskich – 87 osób (dane z Dziekanatu Studium Magisterskiego).

trzy kobiety stoją przed katedrą wewnątrz auli i trzymają banner z informacja dotycząca wygranej za najlepsza pracę magisterską

Podczas uroczystości ukończenia studiów 4 grudnia po raz trzeci przyznano Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego. Otrzymała ją Alicja Doligalska w uznaniu dwóch osiągnięć: znakomitych wyników w nauce (średnia ocen ze studiów to 4,85) i przygotowania oraz obrony pracy dyplomowej zatytułowanej „Logistyka dystrybucji w handlu elektronicznym B2C w branży FMCG w dobie pandemii COVID-19". Kapituła Nagrody, której przewodniczył rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak podkreśliła nie tylko aktualność podjętego tematu i wagę znaczenia dystrybucji w warunkach wzrostu intensywności e-commerce ale i sposób przedstawienia problemu badawczego – wyjaśniła dziekan Niedziółka. Promotorką wyróżnionej pracy była dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH. Czytaj więcej.

Galerie zdjęć z poszczególnych uroczystości znajdują się:

Uroczystość ukończenia studiów - licencjackie 20 listopada

Uroczystość ukończenia studiów - magisterskie 4 grudnia godz. 14.00

Uroczystość ukończenia studiów - magisterskie 4 grudnia godz. 17.00