DR HAB. EWA LISOWSKA, PROF. SGH
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Kolegium Gospodarki Światowej SGH