DR MAREK DIETL
Katedra Ekonomii Biznesu
Kolegium Gospodarki Światowej SGH

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2012 r. jest adiunktem SGH. Zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20-letnią praktykę w doradztwie strategicznym i branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych ponad 25 organizacji. Obecnie jest Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz doradcą ekonomicznym Prezydenta RP.