Centrum Kariery online

Rozwiązanie na przetrwanie czy standard przyszłości?

Od 16 marca br. Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (CKiRzA) prowadzi swoją działalność wirtualnie.  Częściowo już tam byliśmy – publikację „Poradnik Kariery” przygotowujemy prócz tradycyjnej (papierowej) wersji także w e-wydaniu, na stronie Serwisu Kariera publikujemy aktualne oferty pracy, praktyk, programów stażowych, szkoleń i innych inicjatyw prowadzonych przez pracodawców dla studentów, jak też materiały tworzone przez doradcę kariery. Dodatkowo wybrane informacje związane z możliwościami zawodowego rozwoju promujemy na Facebooku Serwisu Kariera. W tym zakresie nastąpiła tylko intensyfikacja prowadzonej już wcześniej działalności. W odniesieniu jednak do innych usług i inicjatyw dokonała się prawdziwa rewolucja.

Znane usługi w nowej odsłonie oraz nowości

Doradztwo kariery, wcześniej prowadzone wyłącznie w fizycznej przestrzeni na kampusie, przeniosło się do sieci. Konsultacje w ramach doradztwa kariery odbywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams lub telefonicznie. Elektronicznie sprawdzane są CV studentów i absolwentów. Onlinowo można wziąć udział w symulacji rozmowy rekrutacyjnej z doradcą, wspólnie przeanalizować treść oferty pracy, stworzyć list motywacyjny. To nie jedyne nowości w pracy doradcy – do różnych form treści eksperckich dołączyły także podcasty. Pierwszy, inicjujący cykl #5minutDlaKariery, pojawił się pod koniec kwietnia i dotyczył pracy z głosem. Kolejne są w przygotowaniu. Wyzwaniem jest uruchomienie testów psychologicznych w sieci, ale z pewnością i tutaj znajdziemy jakieś dobre i bezpieczne rozwiązanie. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także zaplanowana już wyjściowo w e-postaci „Elektroniczna analiza CV” prowadzona przez doradcę. Na drugą w tym roku akademickim odsłonę tej akcji (poprzednia odbyła się w listopadzie 2019 r.) spłynęło blisko 100 dokumentów rekrutacyjnych.

Na przełomie marca i kwietnia odbył się siódmy już „Tydzień z doradcami kariery”, pierwszy raz w formule online. Choć wydarzenie z powodu zaistniałych okoliczności zostało zmodyfikowane w trybie pilnym, spotkało się z bardzo dobrym odbiorem tak po stronie studentów, jak i biorących w tej inicjatywie udział pracodawców. Zasadne wydaje się powtarzanie tej formy w przyszłości, np. jako oferowanie do wyboru spotkań stacjonarnych na kampusie lub poprzez komunikatory internetowe.

Do Serwisu Kariera napływają wciąż oferty pracy, praktyk, staży, pojawiają się informacje o ciekawych konkursach. Firmy należące do Klubu Partnerów SGH uruchomiły czaty, tworzą live’y z rekruterami, informując o aktualnych procesach rekrutacyjnych. W celu łatwiejszego odnalezienia informacji o działaniach prowadzonych przez firmy partnerskie uczelni uruchomiliśmy nowe menu bezpośrednio przenoszące na strony firm. Specjalnie dla studentów SGH przygotowany został także niezbędnik pt. Gdzie szukać informacji o procesach rekrutacyjnych, który opracowało Centrum Współpracy z Biznesem w konsultacji z doradcą kariery.

Branżowa inspiracja i wnioski

Niecodzienna sytuacja, w której się znaleźliśmy, skłania do jeszcze baczniejszego obserwowania tego, co robią inni przedstawiciele naszej branży zawodowej, jak sobie radzą, jakie uruchamiają usługi i w jaki sposób je prowadzą. „Podpatrywanie” działań innych, analiza tej aktywności i poszukiwanie inspiracji są ważnymi czynnikami stymulującymi naszą kreatywność w dalszym rozwijaniu własnej oferty. Ponadto możliwość wymiany myśli, podzielenia się sukcesami i trudnościami, których doświadczamy na co dzień, niesie poczucie wspólnoty. Stąd tak liczne onlinowe branżowe spotkania, szkolenia, live’y, z których można i warto garściami czerpać pomysły na to, jak mądrze i szybko przeorganizować, a w zasadzie należałoby powiedzieć – stale przeorganizowywać, swoją rzeczywistość zawodową. 

Webinarium „Biuro Karier online – jak zacząć?”, prowadzone przez zespół Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które odbyło się 24 kwietnia, zgromadziło niemal 150 uczestników z całej Polski: doradców zawodowych, coachów kariery, pracowników jednostek zajmujących się budowaniem i rozwijaniem karier studenckich. Wzięła w nim udział także Kinga Strzelecka, doradca kariery SGH. – Podczas spotkania uczestnicy opowiadali, jak przebiega ich codzienna zdalna praca ze studentami, absolwentami, a także pozostałymi członkami zespołu. Dzielono się informacjami na temat narzędzi i rozwiązań onlinowych. Wskazywano trudności, wyzwania, obszary pracy biura kariery, które wymagają dopracowania lub solidnej modyfikacji. Podczas webinarium usłyszeć można było również niezwykle pozytywne wieści, potwierdzające także nasze (CKiRzA) spostrzeżenia, że pomimo dostępnych jedynie onlinowych rozwiązań notuje się niesłabnące zainteresowanie usługami doradztwa kariery, zarówno w kontekście wsparcia indywidualnego (konsultacje, sesje), jak i grupowego (warsztaty, szkolenia) – relacjonuje Kinga. 

Można zatem pokusić się o wniosek, że kanał komunikacyjny jest sprawą wtórną. Kluczowe pozostaje stworzenie ludziom przestrzeni i umożliwienie korzystania z dotychczasowej oferty jednostki, zmodyfikowanej i/lub poszerzonej o nowe funkcjonalności przystające do bieżących potrzeb i realiów. Centrum Kariery SGH intensywnie rozwija oferowane formy i rodzaje usług, by jak najlepiej odpowiadać na wyzwania „czasów zarazy”. 

Czy jednak wraz z powrotem do „nowej normalności” nastąpi odwrót od karierowych e-usług? Przeniesienie ich całkowicie lub przynajmniej częściowo do rzeczywistości wirtualnej wydaje się nie tylko sposobem wymuszonym przez okoliczności i zastosowanym doraźnie „na przetrwanie”, ale stanowi po prostu przyspieszony etap wdrożeniowo-adaptacyjny do nowego sposobu funkcjonowania uczelnianych usług wsparcia kariery w przyszłości. Nie tylko z ciekawością go wyczekujemy, ale aktywnie współtworzymy, gotowi i otwarci na nieustający rozwój. Wszystkich chętnych do jego wspólnego kreowania zapraszamy do kontaktu. 

Inne działania Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami:

  • inicjatywa „Widzialna Ręka”, (w ramach Centrum Wolontariatu SGH), która odpowiada na różnorodne potrzeby i wyzwania społeczności absolwenckiej związane z obecną sytuacją.
  • onlinowe warsztaty „Stres w obliczu niepewności” (15 kwietnia br.)
  • spotkanie online na temat gospodarki po pandemii i inwestowania w kryzysie, w nowej formie „3 kwadranse z ekspertami” (12 maja br., w ramach Klubu Absolwentów SGH).