Wybory 2020 w SGH. Senat zaopiniował kandydatów

Wybory 2020 w SGH. Znamy szczegółowy kalendarz

6 marca Senat SGH pozytywnie zaopiniował kandydatury dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH i prof. dr hab. Marzenny Weresy na rektora w kadencji 2020–2024. Kolegium elektorskie wybierze nowego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1 kwietnia 2020.

29 stycznia 2020 Senat SGH przyjął nowy regulamin, na podstawie którego odbędą się wybory elektorów Uczelnianego Kolegium Wyborczego, członków rad naukowych, senatorów i rektora w kadencji 2020-2024. UKW, która czuwa nad wszystkimi procedurami wyborczymi, podała także szczegółowy kalendarz czynności wyborczych. Rektora SGH wybiera kolegium elektorów.

Od 27 lutego do 4 marca UKW będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów. 5 marca oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza, a od 6 do 17 marca będą trwały w uczelni wybory elektorów. Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia kolegium elektorskie – składające się z przedstawicieli pracowników naukowo-dydaktycznych, administracji, studentów i doktorantów – wybierze rektora.

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kandydaci na rektora w zgłoszeniu podają propozycje prorektorów. Kandydata na rektora może zgłosić także rada uczelni.

Szczegółowy kalendarz wyborczy znajduje się na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

[Aktualizacja]

6 marca Senat SGH pozytywnie zaopiniował kandydatury dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH i prof. dr hab. Marzenny Weresy na rektora w kadencji 2020–2024. Kolegium elektorskie wybierze nowego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1 kwietnia 2020.