Szczegółowy kalendarz wyborczy – aktualizacja z 7 kwietnia 2020

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ WYBORCZY SGH

do 31.01.2020

 • przyjęcie i zatwierdzenie przez Senat regulaminu wyborczego
 • przyjęcie szczegółowego kalendarza wyborczego i jego publikacja

1.02.2020 – 24.02.2020

 • powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • podział ogółu uprawnionych wyborców na okręgi wyborcze
 • dokonanie podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów (nauczyciele akademiccy)
 • dokonanie podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów (studenci i doktoranci)
 • zatwierdzenie podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektrów w grupie nauczycieli akademickich przez Senat

24.02.2020 – 27.02.2020

 • sporządzenie list wyborczych

27.02.2020 – 4.03.2020 (w dni robocze)

 • zgłaszanie kandydatów na Rektora
  (zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie UKW, gmach M, ul. Madalińskiego 6/8, Warszawa 02-513, budynek M Szkoły Głównej Handlowej, piętro I, pokój 105 od 10.00 do 15.00 w dni robocze)
 • uzyskiwanie zgody na kandydowanie i złożenie stosownych oświadczeń

27.02.2020 – 5.03.2020 (w dni robocze)

 • zgłaszanie kandydatów na elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów
 • uzyskiwanie zgody na kandydowanie i złożenie stosownych oświadczeń

5.03.2020

 • publikacja listy kandydatów na elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów

dzień roboczy następujący po dniu, w którym Senat SGH wyraził opinię w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych kandydatur na Rektora

 • publikacja listy kandydatów na Rektora

6.03.2020 – 16.03.2020

 • zgłaszanie pisemnych pytań do kandydatów na Rektora (urna zostanie wystawiona w klubie SGH „Jajko Bistro & Cafe” w godz. 8.30–18.30)

6.3.2020 – 31.3.2020

 • wyrażenie opinii przez Senat w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych kandydatur na Rektora

od 5.3.2020 do dnia poprzedzającego określony dzień wyborów

 • rozpoczęcie kampanii wyborczej, która trwa do dnia poprzedzającego określony dzień wyborów

6–17.03.2020

 • wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów

5.03.2020 – 31.03.2020

 • kampania wyborcza, w tym spotkania kandydatów na Rektora z wyborcami

26.03.2020

 • wspólna debata wyborcza kandydatów na Rektora, Aula Główna godz. 12.00

8.04.2020 – 15.04.2020

 • zgłaszanie kandydatów do Senatu Uczelni (zgłoszenia   będą   przyjmowane   przez   właściwe   okw   w   formie elektronicznej, zgodnie z treścią uchwały UKW nr 14z 07.04.2020 r.)

14.04.2020

 • wybory prezydium  i komisji  skrutacyjnej  Uczelnianego  Kolegium Elektorów

15.04.2020

 • wybory Rektora

15.04.2020–30.04.2020

 • możliwe wskazanie przez Rektora-elekta kandydatów na stanowisko dziekana kolegium i przeprowadzenie referendum w tej sprawie, także w terminach właściwych dla zebrań wyborczych w sprawie wyborów do rad naukowych i członków Senatu

24.04.2020 – 30.04.2020

 • wybory członków Senatu
 • ewentualne wybory do rad naukowych

INFORMACJE Z OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
uchwały, komunikaty, ogłoszenia, terminy znajdują się na stronie www.sgh.waw.pl/wybory2020