Redakcja portalu

Gazeta SGH. Życie uczelni - informacyjny serwis internetowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Adres redakcji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Rektora
al. Niepodległości 162
bud. G, pok. 146
02-554 Warszawa
 
Zespół
Anna Domalewska (wydarzenia i komunikaty)
Agnieszka Farat (wydarzenia i komunikaty)
Marta Budkowska (rzecznik prasowy, aktualności i komunikaty)
Monika Pieniak (aktualności)
Magdalena Święcicka (aktualności)
 
Fotografie
Marcin Flis
Paweł Gołębiowski
Maciej Górski
Monika Pieniak
Magdalena Święcicka
 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany
tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.
 
Zapraszamy do współpracy.
Czekamy na Państwa opinie i uwagi: gazeta@sgh.waw.pl