System emerytalny w Polsce

Kilka istotnych uwag

Wiedza na temat systemu emerytalnego jest słabo rozpowszechniona i na ogół powierzchowna. Dotyczy to nie tylko szerokiej publiczności, ale także osób, które w jakimś stopniu zajmują się tym zagadnieniem. Stąd pojawiające się obficie propozycje różnych zmian, które w odniesieniu do działającego w Polsce systemu są nielogiczne lub nieefektywne. Przykładem jest pomysł zniesienia górnego ograniczenia dochodu, który podlega alokacji przy wykorzystaniu publicznego systemu. Inny przykład to popularność koncepcji emerytury podatkowej (zwanej myląco „obywatelską”). Dyskusja na temat tych propozycji jest trudna, ponieważ trzeba ją zaczynać od wyjaśnienia, jak działa obecny system emerytalny.