Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w handlu – I kwartał 2024

 kobieta z koszykiem kupuje jedzenie w supermarkecie

Poprawa koniunktury w handlu. Wiosenny optymizm wśród handlowców

Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w handlu I kwartał 2024

Koniunktura w handlu w I kwartale 2024 r. poprawiła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zwiększyła się w ciągu kwartału o 11,5 pkt i wynosi 2,0 pkt. Jest jednak niższa od średniej dla pierwszych kwartałów z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona 3,8 pkt), choć wyższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (-3,6 pkt w I kwartale 2023 r.). 

Pomimo pogorszenia się koniunktury zakłady handlowe oceniły swoją ogólną kondycję jako dobrą; wartość salda odpowiedzi na to pytanie wyniosła 27,5 pkt. Na obecną wartość salda złożyły się następujące odpowiedzi: 36,3% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną swoją kondycję za dobrą, 55% ankietowanych za średnią, natomiast 8,8% za słabą. Optymistyczne pozostają również przewidywania dotyczące dalszego rozwoju ogólnej sytuacji ekonomicznej ankietowanych w kolejnych sześciu miesiącach.   

O poprawie koniunktury informują przedsiębiorstwa prowadzące działalność we wszystkich ośrodkach. Największy wzrost wartości wskaźnika odnotowano dla zakładów działających w małych miejscowościach oraz wsiach; najmniejszy – dla przedsiębiorstw handlowych z miejscowości o średniej wielkości. Ujemną wartość wskaźnik koniunktury utrzymał jedynie dla firm handlowych działających w ośrodkach średniej wielkości.

W ocenie uczestników badania, następujące czynniki ograniczają możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych: rosnące koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz silna konkurencja. Zmniejsza się natomiast uciążliwość bariery, jaką jest wysokie oprocentowanie kredytów.


Szczegółowe dane zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:  „Koniunktura w handlu. I kwartał 2024. Badanie okresowe nr 121” https://econjournals.sgh.waw.pl/KwH

Obraz autorstwa aleksandarlittlewolf na Freepik