Nagrody ministra nauki dla prof. Stanisława Kowalczyka i dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej

zdjęcie sceny; w tle napis gala nauki polskiej

18 lutego 2024 r. minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Uhonorowano naukowców w pięciu kategoriach. Za całokształt dorobku nagrodę otrzymał prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, a za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, oboje ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk jest kierownikiem Zakładu Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego w Instytucie Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH. Główne obszary zainteresowań to bezpieczeństwo i jakość żywności, rozwój agrobiznesu, globalizacja agrobiznesu.

Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Jest kierownikiem Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Napisała sześć monografii, w tym Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), Bankowość muzułmańska (współautor, 2013). Kierownik projektów finansowanych ze środków krajowych (NCN, MEiN) i zagranicznych (Komisja Europejska, UNESCO), obecnie projektów EMPATHY i DIGITISLAM. Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

Uroczysta gala nauki polskiej odbyła się w auli Politechniki Warszawskiej z okazji Dnia Nauki Polskiej, który przypada 19 lutego.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierował list do przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego. Pogratulował w nim osiągnięć badawczych, dydaktycznych, wdrożeniowych i organizacyjnych. Nakreślił także priorytety oraz cele swojej działalności na stanowisku ministra nauki.

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Jako datę corocznych obchodów Dnia Nauki Polskiej wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto polskiej nauki stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Jak podano w uzasadnieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. ustanowienie nowego święta państwowego „stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego.