Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH, powołana do Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Na zdjęciu dr hab. Leszczyńska a w tle aula SGH

Zgodnie z postanowieniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów została powołana do Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na czteroletnią kadencję.

Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska jest profesorem w Zakładzie Rachunkowości Finansowej Instytutu Rachunkowości Kolegium Zarządzania i Finansów. W Radzie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego będzie przedstawicielką Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

W pracy naukowej prof. Wielgórska-Leszczyńska koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości, w szczególności banków komercyjnych i banków centralnych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, domów maklerskich, a także na rachunkowości jako systemie informacyjnym wspomagającym zarządzanie. Zajmuje się również audytem i notyfikacją badania sprawozdań finansowych oraz wykorzystaniem jego efektów w podejmowaniu decyzji. 

Autorka licznych publikacji na ten temat, członkini zawodowych organizacji biegłych rewidentów i księgowych.

Serdecznie gratulujemy pani profesor nominacji.