GGP-PL: Generacje i Rodziny

Wesoła wielopokoleniowa rodzina robiąca selfie w domu

Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami 

Generations and Gender Programme (GGP) to interdyscyplinarna infrastruktura badawcza w dziedzinie nauk społecznych, zainicjowana przez Komórkę Ludnościową Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE Population Unit) w 2000 roku. Głównym celem programu jest pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie międzynarodowo porównywalnych danych indywidualnych dotyczących przebiegu życia jednostek. Te dane umożliwiają dogłębne analizy przemian demograficznych, skupiając się na transformacjach rodzin, ról społecznych kobiet i mężczyzn oraz relacji międzypokoleniowych. Obecnie w skład konsorcjum GGP koordynowanego przez Niderlandzki Interdyscyplinarny Instytut Demograficzny (NIDI) wchodzą instytucje z 11 krajów UE, w tym Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, gdzie zespołem GGP przez wiele lat kierowała profesor Irena E. Kotowska. Dzięki zaangażowaniu Pani Profesor i zespołu SGH możliwe było zrealizowanie w Polsce w latach 2009-2015 dwóch fal badania panelowego „Generacje i  Rodziny”, dostarczając istotnych danych o biografiach i życiu rodzinnym Polek i Polaków. 

Z radością informujemy, że w dniu 27 grudnia 2023 r. w ramach programu pn.: „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”, Minister Nauki przyznał Szkole Głównej Handlowej w Warszawie środki finansowe w wysokości 21 237 303,23 zł na kontynuację programu GGP w Polsce! 


Środki te umożliwią włączenie Polski w drugą edycję badań panelowych GGP, której realizacja rozpoczęła się  już w 15 krajach w Europie. Zapewnią one funkcjonowanie polskiego zespołu GGP przez następne pięć lat i umożliwią przeprowadzenie w latach 2024–2028 dwóch fal międzynarodowego badania ankietowego oraz dodatkowego badania dedykowanego polskim potrzebom badawczym. Przyznane finansowanie wspomoże ponadto inicjatywy rozwijające metodologię badań panelowych w kraju i promocję danych GGP wśród polskich badaczy. 

Projekt będzie realizowany w Instytucie Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych pod kierownictwem dr hab. Moniki Mynarskiej, która po niemal 15 latach zaangażowania w działania infrastruktury GGP przejęła od Profesor Ireny E. Kotowskiej rolę koordynatorki zespołu w Polsce. 

 

Foto Drazen Zigic Freepik