Senat SGH zdecydował nadać Bibliotece SGH imię prof. Andrzeja Grodka

wnętrze Biblioteki SH

Na posiedzeniu 29 listopada 2023 r. Senat SGH podjął uchwałę w sprawie nadania Bibliotece SGH imienia profesora Andrzeja Grodka dla uczczenia jego wieloletniej wybitnej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Inicjatorem pomysłu jest prof. dr hab. Wojciech Morawski, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.

„Jest to bardzo ważna inicjatywa i bardzo ważne święto dla biblioteki. Myślę, że osoba Andrzeja Grodka była jedyną najsłuszniejszą kandydaturą, aby naszej bibliotece nadać imię. Rzeczywiście, było to osoba, która uratowała nasze zbiory przed zagładą w Mieście Feniks, które w 1939 roku i w powstaniu warszawskim doznało takich szkód. To dzięki jego heroicznej postawie ten księgozbiór został uratowany” – podkreśliła w rozmowie z Gazetą SGH dyrektor Biblioteki SGH Hanna Długołęcka.

Przypomniała, że prof. Andrzej Grodek współpracował przy ratowaniu zbiorów z byłym wicedyrektorem Biblioteki Narodowej Józefem Gryczem. „Ten duet naprawdę zaowocował wspaniałą współpracą i faktem, że mamy teraz bibliotekę całkowicie nienaruszoną. Zbiory zostały stracone tylko w 2 proc., ale nie było to związane z działaniami wojennymi” – wskazała dyrektor Długołęcka.

„Inicjatywa jest przednia. Ja również, poza prof. Morawskim, który wysunął kandydaturę prof. Grodka na patrona naszej biblioteki, byłam tego samego zdania. Także wcześniej z przewodniczącą Rady Bibliotecznej prof. Aldoną Podolską-Meducką (z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej) uważałyśmy, że będzie to ciekawa kandydatura. Rok 2024 jest w SGH Rokiem prof. Andrzeja Grodka, więc nadanie jego imieniem nazwy bibliotece wpisuje się w te obchody – zauważyła dyrektor Biblioteki SGH.

Jak dodała, obchody, na które będzie składało się wiele wydarzeń, jak odsłonięcie popiersia prof. Grodka czy konferencja i wystawa poświęcone jego osobie, zamknie nowy Ex Libris dla biblioteki. „Każda biblioteka ma swój księgoznak. Nasza biblioteka ma w swoim dorobku już cztery Ex Librisy, to będzie piąty, który uwieczni napis <<Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie im. Andrzeja Grodka>>” – zakomunikowała dyrektor Hanna Długołęcka.

zdjęcie portretowe mężczyzny

Prof. Andrzej Grodek (1901-1959), rektor SGH od września 1947 r. do września 1949 r. i SGPiS w latach 1955–1959, to wybitny uczony, profesor zwyczajny. Pełnił wiele funkcji: kierownik Katedry Historii Gospodarczej, przewodniczący Sekcji Ekonomicznej i członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarstwa Społecznego, członek Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, członek Rady Naukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, zasłużony organizator szkolnictwa ekonomicznego; był człowiekiem wielkich zalet umysłu i charakteru.

Prof. Andrzej Grodek związany od czasu wstąpienia na studia w 1921 r. z Wyższą Szkołą Handlową (przemianowaną w 1933 r. na Szkołę Główną Handlową) cieszył się ogromną sympatią i uznaniem swoich studentów i pracowników.

W 1930 r. otrzymał stypendium Funduszu Kultury Narodowej (od stycznia 1930 r. do września 1931 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paryskiego). Po powrocie z Francji został asystentem naukowym w Bibliotece SGH, w której pracował do września 1939 r.

Wybuch II wojny światowej zaskoczył Andrzeja Grodka w Bibliotece SGH. Śmierć profesora Konstantego Krzeczkowskiego w 1939 r., za którego kadencji biblioteka znalazła stałe lokum dla swoich zbiorów i na którym hitlerowcy chcieli wymusić wydanie archiwów organizacji lewicowych w Polsce, obarczyła Andrzeja Grodka odpowiedzialnością za zbiory biblioteczne. W czasie wojny, po zamknięciu Szkoły Głównej Handlowej, Andrzej Grodek pracował w Bibliotece SGH jako jej kierownik. Po włączeniu biblioteki do „Staatsbibliothek” został pracownikiem tej instytucji z przydziałem do zbiorów SGH. Jednocześnie w latach 1942/1943 i 1943/1944 był wykładowcą historii gospodarczej w I Miejskiej Szkole Handlowej (tajna Szkoła Główna Handlowa).

Andrzej Grodek należał do najbardziej zasłużonych ludzi w akcji ratowania zbiorów Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W lipcu 1940 r. niemieckie władze biblioteczne zamierzały usunąć zbiory biblioteki z budynku przy ul. Rakowieckiej i przenieść je do magazynów biblioteki Krasińskich przy ul. Okólnik. Udało się jednak Andrzejowi Grodkowi, przy pomocy dyrektora Biblioteki Narodowej dr. J. Grycza, uniknąć przeprowadzki. Biblioteka pozostała jako zbiór zabezpieczony pod zarządem Oddziału II „Staatsbibliothek”, tzn. dawnej Biblioteki Narodowej. A. Grodek w drodze do pruszkowskiego Dulagu, „urwał się” i po kilku dniach wszedł w skład ekipy RGO ds. ratowania zbiorów bibliotecznych. Bardzo prężny i zaradny, od 5 listopada 1944 r., wywoził z Warszawy cenne zbiory biblioteczne do Ożarowa. Po licznych pertraktacjach Andrzej Grodek nawiązał kontakt z kierownictwem Kursów Szkoły Głównej Handlowej w Częstochowie i 13 listopada 1944 r. przygotował do ewakuacji do Częstochowy i Piotrkowa ponad 300 worków z najcenniejszymi książkami Biblioteki SGH.

Zbiory biblioteczne SGH ocalały. Profesor Grodek obecny był w bibliotece przez cały okres okupacji, Powstania Warszawskiego, aż do wysiedlenia wraz z całą ludnością po zduszeniu powstania. Profesor Grodek sprawował pieczę nad zbiorami, cenniejsze ich fragmenty ukrywając poza biblioteką. Również jako pierwszy bibliotekarz dotarł na Rakowiecką, gdy tylko można było dotrzeć do Warszawy po wycofaniu się Niemców - to jest 18 stycznia 1945 r. Wkrótce potem, 25 lutego 1945 r., biblioteka, jako pierwsza w zrujnowanym mieście, została otwarta dla użytkowników. Profesor Andrzej Grodek był dyrektorem książnicy do 1947 r., potem został wybrany rektorem SGH.

Więcej na temat prof. Andrzeja Grodka.

Biblioteka SGH istnieje od 1930 r., jest obecnie największą biblioteką ekonomiczną w Polsce. Posiada w swoich zbiorach ok. 1 mln woluminów książek i czasopism. Biblioteka udostępnia ponad 700 tytułów polskich i zagranicznych czasopism bieżących oraz około 10 tysięcy tytułów czasopism, z pełnymi tekstami, w komputerowych bazach danych.

Źródło: Wirtualne Muzeum SGH