Forum gmin na 5!

Głównym punktem konferencji było wręczanie nagród i dyplomów gminom wyróżniającym się pod względem obsługi inwestorów.

Wyjątkowe wydarzenie w harmonogramie aktywności naukowych SGH.

Już po raz piąty w gmachu Szkoły Głównej Handlowej odbyła się konferencja „Forum gmin na 5!”. W tym roku spotkanie zorganizowano 23 maja, a organizatorem konferencji był, podobnie jak w poprzednich latach, Zakład Otoczenia Biznesu, Instytutu Przedsiębiorstwa (KNoP), a także Studenckie Koło Naukowe Akceleracji.

Głównym celem „Forum gmin na 5!” jest upowszechnianie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Konferencja ta jest również wydarzeniem charakterze naukowym – badacze rozwoju regionalnego dzielą się na niej swoimi doświadczeniami i wynikami analiz dotyczących aktywności przedsiębiorczej i rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Konferencja „Forum gmin na 5!” jest wyjątkowa od wieloma względami. Nie zamyka się bowiem jedynie na prezentowaniu najnowszych wyników badań czy integracji środowiska naukowego, ale jest platformą do współpracy dla naukowców i liderów samorządowych (prezydentów, burmistrzów i reprezentantów poszczególnych środowisk lokalnych). Głównym punktem konferencji jest wręczanie nagród i dyplomów reprezentantom poszczególnych gmin, wyróżniających się pod względem obsługi inwestorów. Specjalna nagroda, jaką jest dyplom „Złotej gminy na 5”, jest wyróżnieniem przyznawanym dziesięciu najlepszym gminom w Polsce przez komitet naukowy, na podstawie pogłębionych badań terenowych.

W tegorocznej konferencji odbywającej się w auli budynku C Szkoły Głównej Handlowej wzięło udział ponad 100 osób związanych zawodowo z administracją publiczną, przedsiębiorców reprezentujących różne sektory gospodarki oraz naukowców zatrudnionych m.in. w takich ośrodkach akademickich jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski czy Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Konferencję uroczyście otworzyła prorektor SGH prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, która jest zarazem inicjatorem tego wydarzenia. Kolejnym głosem była wypowiedź dziekana KNoP prof. dr hab. Romana Sobieckiego, który podkreślił wagę otoczenia regionalnego dla funkcjonowania całej gospodarki. Natomiast dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa prof. dr hab. Jan Klimek zwrócił uwagę na kluczową rolę przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym.

Pierwszym punktem konferencji było uroczyste wręczenie wyróżnień w konkursie „Gmina na piątkę!”. Dyplomy otrzymali przedstawiciele gmin, które w badaniu uzyskały najwyższe współczynniki m.in. w zakresie informacji o terenach inwestycyjnych w regionie na witrynach internetowych, posiadaniu informacji w języku angielskim czy responsywności na pytania zadawane przez potencjalnych inwestorów (badanie prowadzone było metodą „tajemniczego klienta”).

Najwyższą sumaryczną ocenę uzyskało miasto Gdynia, następnie w rankingu znalazły się Człuchów, Poniatowa, Czerwonak, Gdańsk, dzielnica Targówek, Grodzisk Mazowiecki, Rydłutowy i Złotów. Pierwszą dziesiątkę nagrodzonych zamykało miasto Poznań. Reprezentanci tych jednostek samorządu terytorialnego (JST) otrzymali dyplomy i certyfikaty poświadczające ponadstandardowe zabiegi w informowaniu i przyciąganiu kapitału inwestycyjnego do gmin.

Kolejnym punktem konferencji było zaprezentowanie wyników wszystkich badań opisanych w raporcie „Gmina na piątkę” i omówienie dobrych praktyk występujących w tych gminach.

Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy konferencji nawiązywali nowe relacje i dyskutowali o zaprezentowanych badaniach, odbył się panel moderowany przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską. Uczestnikami dyskusji byli m.in. prof. dr hab. Marek Bryx – kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej, dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Wiesław Lizińska, prof. UMW z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr hab. Dorota Perło z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i dr Tomasz Rachwał z Instytutu Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prelegenci dyskutowali na przedstawione przez prorektor SGH pytania problemowe. Zwrócili oni m.in. uwagę na rolę kształtowania przedsiębiorczych postaw społeczności lokalnych, zagadnienia rewitalizacji czy współpracę samorządów lokalnych.

Kolejnym punktem konferencji był panel złotych gmin i miast metropolitalnych z sesją pytań i odpowiedzi moderowany przez dr. Tomasza Pilewicza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dr hab. Dorota Perło z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu z Urzędu Miasta Gdańsk Piotr Borawski, naczelnik Wydziału Polityki Publicznej Urzędu Miasta Gdynia Agnieszka Kukiełko, burmistrz miasta Rydłutowy Marcin Połomski, burmistrz miasta Złotowa Adam Pulit, zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Poznania Katarzyna Sobocińska i kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Poniatowej Marzena Wójtowicz. Głównym wątkiem dyskusji były metody przyciągania inwestorów i turystów w regionach, a także rola nowych technologii w podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja plakatowa. Uczestnicy konferencji dyskutowali nad różnymi zagadnieniami poruszonymi na prezentowanych plakatach.

Podsumowaniem konferencji była sesja panelowa dynamicznie rozwijających się gmin moderowana przez Pawła Kasprowicza. Wśród uczestników panelu byli m.in. prorektor SGH prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Marzena Mażewska, burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawa Sławomir Antonik i zastępca burmistrza dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa Agata Marciniak-Różak. Wśród poruszanych zagadnień były m.in. znaczenie lokalizacji dla atrakcyjności biznesowej, rola infrastruktury społeczno-ekonomicznej dla rozwoju regionalnego, rola zasobów we wspieraniu biznesu, a także rola uczelni i instytucji biznesu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych oraz rozwoju firm studenckich i absolwenckich stosownie do specyfiki regionów i strategii rozwoju regionalnego. Przedstawione głosy w dyskusji i wypowiedzi panelistów stanowiły cenne uzupełnienie całej problematyki konferencji.

Podsumowując w kilku słowach tę niezwykle interesującą konferencję, można zauważyć integrację środowiska naukowego i samorządowego, współpracę i otwartość na wzajemne inicjatywy oraz chęć kontynuacji kolejnych edycji „Forum gmin na 5!”. Już dziś możemy zaprosić Państwa do uczestniczenia w tej konferencji – to już za rok!!!

dr Dariusz Turek, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Konferencji towarzyszy publikacja unikalnego w skali kraju raportu omawiającego zarówno wyniki badań gmin w Polsce, jak i najlepszych zidentyfikowanych praktyk dotyczących obsługi przedsiębiorców.

Publikację można znaleźć na stronie wydarzenia oraz na stronie internetowej „Gazety SGH”: www.sgh.waw.pl/gazeta.