Absolwentka SGH wśród laureatów Nagrody Prezesa UOKiK

zdjęcie grupowe laureatów konkursu

Aleksandra Królikowska, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. za pracę pt. „Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych” w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Nazwiska laureatów ogłoszono 22 czerwca.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską z obszaru ochrony konkurencji i konsumentów uczestniczyły łącznie 22 prace. Trzynaście opracowań dotyczyło prawa, dziewięć obejmowało zagadnienia konsumenckie, takie jak: uprawnienia konsumentów, ochrona konsumentów na rynku finansowym czy klauzule abuzywne.

Kapituły konkursu oceniały jakość merytoryczną prac, ich formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem — Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Laureatka wyróżnienia Stowarzyszenia Prawa i Konkurencji napisała nagrodzoną pracę pod kierunkiem dr. Czesława Martysza z Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa Instytutu Finansów SGH.

Jak podkreślił on w rozmowie z „Gazetą SGH”,

„Aleksandra Królikowska kompleksowo opisała zasady działania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych (o aktywach blisko 300 mld zł), nadużycia i nieprawidłowości na tym rynku oraz rozwiązania systemowe nakierowane na zwalczanie tych nieprawidłowości”.

W jego ocenie „to bardzo ambitny i interdyscyplinarny temat, w zasadzie w ogóle nieporuszany w literaturze, wymagający znajomości nie tylko prawa i finansów, ale również zasad wyceny i rachunkowości”. „Dzięki niezwykłej pasji naukowej i ogromnemu zaangażowaniu Pani Aleksandry powstała praca licząca prawie 200 stron, ponad 400 pozycji w bibliografii i ponad 800 przypisów!” – podkreślił dr Martysz.

To nie pierwsze wyróżnienie, jakim uhonorowano Aleksandrę Królikowską w trakcie jej studiów w SGH. W listopadzie 2021 r. znalazła się wśród laureatów 16. edycji konkursu Verba Veritas na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Otrzymała w nim III miejsce za pracę licencjacką „Działalność piramid finansowych oraz schematów Ponziego w teorii i praktyce” obronionej w SGH. Pracę tę wyróżniono w grudniu tego samego roku w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Promotorem pracy licencjackiej Aleksandry Królikowskiej również był dr Czesław Martysz.

„Chciałbym podkreślić, że Pani Aleksandra była absolutnie nieprzeciętną studentką, ponieważ obroniła pracę magisterską z wyróżnieniem i miała jedną z najwyższych w historii SGH średnich ocen ze studiów (4,95). Bardzo się cieszę, że mogłem być «podwójnym» promotorem Pani Aleksandry. Gratuluję cennej nagrody i trzymam mocno kciuki za Jej dalszy rozwój!” – zaznaczył w komentarzu do Nagrody Prezesa UOKiK dla Aleksandry Królikowskiej jej promotor.

Na zdjęciu laureaci Konkursu Prezesa UOKiK. Aleksandra Królikowska piąta od prawej. Foto. © UOKiK.