Akademicka Sieć Kosmiczna gościła na AGH przyszłego polskiego kosmonautę

grupa osób w hallu podczas konferencji

W  dniach 15-16 maja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się szósta międzynarodowa Konferencja Górnictwa Kosmicznego (Space Resources Conference 2023 ), w której uczestniczyła prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – pełnomocnik rektora SGH ds. Akademickiej Sieci Kosmicznej.

Konferencja stanowiła forum otwartej, merytorycznej dyskusji nad możliwościami wykorzystania technologii kosmicznych i problemami eksploracji kosmosu w kontekście poprawy warunków życia na Ziemi i ochrony środowiska.

Dyskutowano także nad wyzwaniami w zakresie kształcenia kadr dla sektora kosmicznego i możliwościami międzynarodowej współpracy w tym zakresie, m.in. projekt UNIVERSEH SPACE EDUCATION.

Konferencja skupiła szerokie grono naukowców i specjalistów pracujących na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i ich komercjalizacji m.in. z USA, Finlandii, Luksemburga, Francji, Ukrainy i Polski. Gościem specjalnym konferencji był dr Sławosz Uznański – polski inżynier,  przyszły astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

mężczyzna przemawiający przy pulpicie

Jego wystąpienie na konferencji spotkało się z dużym zainteresowaniem, szczególnie młodych ludzi (studentów), którzy pragną związać swoją przyszłość z sektorem kosmicznym.

Podczas  Space Resources Conference 2023 odbyło się też kolejne posiedzenie Rady Akademickiej Sieci Kosmicznej, w której uczestniczyła także prof. Marciszewska. Była to kolejna okazja do rozmowy z naszym astronautą rezerwowym ESA.

kobieta trzyma mężczyznę pod rekę

Mamy nadzieję, że również SGH będzie miała okazję gościć naszego przyszłego kosmonautę, być może przy okazji Targów Pracy w Sektorze Kosmicznym, które planuje Pani pełnomocnik zorganizować jesienią 2023 roku.

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska

Pełnomocnik rektora do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej

Katedra Biznesu w Transporcie