Uczmy biznesu i zarządzania w atrakcyjny i rzetelny sposób!

okładka ksiązki Podstawy biznesu: zarządzania i finansów dla nauczycieli

„Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli” to najnowszy podręcznik, wydany w postaci bezpłatnego e-booka, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu Biznes i zarządzanie.

Nabycie fundamentalnej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia biznesu oraz zarządzania finansami jest we współczesnym świecie podstawą funkcjonowania nie tylko z perspektywy kształtowania ścieżki zawodowej młodych ludzi, ale także ich życia prywatnego.

Nauczanie biznesu i zarządzania w szkołach ponadpodstawowych powinno zostać docenione, a nauczyciele podejmujący się tego zadania powinni mieć stworzone odpowiednie warunki rozwoju, w tym pozyskiwania rzetelnej i aktualnej wiedzy na tematy ekonomiczne, finansowe oraz z zakresu zarządzania.

Naprzeciw potrzebom rozwoju zawodowego nauczycieli wychodzi bezpłatny podręcznik „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli”, który powstał w ramach projektu Podyplomowych Studiów Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli, realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Podręcznik prezentuje zarówno makroekonomiczne, jak i finansowe aspekty otoczenia działalności gospodarczej. Rola państwa, sieci bezpieczeństwa finansowego, banków i konsumentów została dostrzeżona w rozważaniach w sposób szczególny.

W podręczniku skupiono uwagę także na aspektach związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w tym finansowych, oraz zapewnieniu odpowiedniego kapitału ludzkiego. Jako istotne uznano również przedstawienie podstawowych zasad kalkulacji finansowych, a także sprawozdawczości finansowej i na jej bazie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przechodząc do kwestii zarządzania przedsiębiorstwem, uwypuklono przede wszystkim tematykę startupów oraz innowacyjności.

Współautorami podręcznika są pracownicy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, w tym Instytutu Bankowości, którzy posiadają – obok wiedzy teoretycznej – szeroką praktykę w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi oraz prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Redaktorem naukowym książki jest prof. Małgorzata Zaleska, która zarządzała m.in. Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Adresatami podręcznika są zaś wszyscy nauczyciele uczący szeroko rozumianych podstaw biznesu/przedsiębiorczości lub mający zamiar wejść na tą ścieżkę. Do zapoznania się z treścią podręcznika zachęcić należy także studentów kierunków ekonomicznych, w tym studiujących w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tym bardziej, że podręcznik można czytać od pierwszego rozdziału poprzez kolejne, ale równie właściwym podejściem może być wyrywkowe studiowanie treści przedstawionych w poszczególnych rozdziałach. Istotne treści zostały zaś wyboldowane i ustrukturyzowane (np. w ramkach), aby ułatwić odbiór dzieła. Dodatkową zachętą do zapoznania się z podręcznikiem jest nakierowanie rozważań na bardzo aktualne zagadnienia, w tym m.in. cyfrowego pieniądza, cyberbezpieczeństwa i startupów.

Dostęp do podręcznika.

Zachęcamy do przeczytania tekstu:

Jak uczyć przedsiębiorczości w praktyce? W SGH pierwszy Kongres Nauczycieli Biznesu i Zarządzania