Jak uczyć przedsiębiorczości w praktyce? W SGH pierwszy Kongres Nauczycieli Biznesu i Zarządzania

kilka osób siedzi na scenie i dyskutuje; w tle duża plansza z napisem Biznes i Zarządzanie, Kongres nauczycieli; 13 kwietnia 2023 r.

13 kwietnia w Auli Głównej zebrali się nauczyciele, edukatorzy i osoby zaangażowane w edukację przedsiębiorczą. Kongres Nauczycieli Biznesu i Zarządzania współtworzy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum GovTech oraz Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Już od września 2023 roku przedmiot Biznes i zarządzanie zastąpi Podstawy przedsiębiorczości. To nie tylko zmiana nazwy przedmiotu, ale przede wszystkim nowa jakość. Podczas lekcji uczniowie będą poznawali i omawiali zagadnienia, które do tej pory nie były obecne w edukacji szkolnej. Zmiana przedmiotu i prace nad wprowadzeniem nowej podstawy programowej stały się przyczyną organizacji w SGH pierwszego ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Biznesu i Zarządzania.

Kongres otworzył rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, który wraz z minister Justyną Orłowską, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i szefową Centrum GovTech, podkreślił zalety wprowadzanego przedmiotu. BiZ będzie można zdawać na maturze, co zapewnia mu odpowiednia rangę. Nowa struktura przedmiotu pozwoli na nauczanie nie tylko teorii, ale również wyposażanie w umiejętności, m.in. poprzez realizację projektów. Rektor zaprosił zgromadzonych nauczycieli na kolejny Kongres, na którym będzie można się podzielić doświadczeniami z pierwszego okresu funkcjonowania przedmiotu Biznes i zarządzanie.

Minister Orłowska zaprezentowała nowe narzędzia dla nauczycieli BiZ, w tym otwarty nabór do bazy case studies oraz do bazy mentorów i przedsiębiorców. Uczestnicy wydarzenia poznali narzędzia, z których będą mogli korzystać podczas lekcji biznesu i zarządzania. Do zgromadzonych zwrócił się również minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wyrażając nadzieję, że Kongres przyczyni się do lepszego poznania założeń nowego przedmiotu i przybliży praktyczne aspekty związane z jego nauczaniem.

Otwarcie merytoryczne Kongresu stanowił panel ekspercki pt. „Najlepsze praktyki edukacji biznesowej – jak przez edukację sprawić, żeby Polacy byli jeszcze bardziej przedsiębiorczy?”. W dyskusji uczestniczyli: rektor SGH Piotr Wachowiak, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska, przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej, dyrektor generalna UKNF Renata Oszast, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości Bożena Damasiewicz oraz prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii Paula Bruszewska. Uczestnicy dyskutowali m.in. o tym, jak zwiększyć poziom przedsiębiorczości kraju, jaką rolę odgrywa w tym procesie edukacja, jak rozszerzać świadomość ekonomiczną młodych ludzi oraz jak nowe technologie i metody nauczania wpływają na nauczanie przedsiębiorczości.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, przedstawiła założenia bezpłatnego podręcznika do BiZ. Projekt podręcznika prezentowany przez dr. Tomasza Gigola realizowany jest we współpracy z Fundacją Pomyśl o Przyszłości. Jak mówiła Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, głos przedsiębiorców i ich doświadczenie może wesprzeć budowanie już w szkołach podstaw polskiej przedsiębiorczości i szybszego doganiania zamożnych, zachodnich gospodarek.

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska zaprezentowała informację na tematów studiów podyplomowych dla nauczycieli BiZ, które realizowane są w SGH. Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli mają wyposażać nauczycieli w potrzebną wiedzę i narzędzia do lepszego rozumienia szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Prof. Zaleska jest autorką bezpłatnego podręcznika „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli”.

Następny element Kongresu stanowiły warsztaty i prezentacje różnych narzędzi przydatnych nauczycielom w nauce nowego przedmiotu w szkołach. Metodę case study jako formę edukacyjną przedstawiła dr Katarzyna Mikołajczyk z SGH. Warsztaty komunikacji z zespołem projektowym poprowadził redaktor Piotr Maślak i trener Maciej Madeksza. Paula Bruszewska prezentowała narzędzia przygotowane przez Fundację Zwolnieni z Teorii, a Agnieszka Halicka z Instytutu Badań Edukacyjnych – znaczenie nowych technologii w nauczaniu.

Ostatnią część Kongresu stanowiła burza mózgów, która miała na celu przezwyciężenie najważniejszych wyzwań związanych z wdrażaniem przedmiotu Biznes i Zarządzanie w szkołach. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, edukatorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie przedmiotu za wizytę w SGH. Do zobaczenia na kolejnym Kongresie.

Kamil Flig

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH