Współpraca SGH i Symfonii, czyli teoria ramię w ramię z praktyką

grafika przedstawiająca fragment osoby przy komputerze; napisy na białym i niebieskim tle: SGH, studia podyplomowe Kadry i płace

Już od dwóch lat program studiów podyplomowych Kadry i Płace w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest realizowany we współpracy z firmą Symfonia. To polski producent oprogramowania, który od 25 lat wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej. Podczas zajęć praktycznych studenci uczą się przede wszystkim wykorzystania wiedzy teoretycznej w zawodzie poprzez pracę z nowoczesnym oprogramowaniem płacowo-kadrowym.

Postępująca transformacja cyfrowa to znak naszych czasów. Początkowo pandemia COVID-19 wymusiła pracę zdalną i liczne inwestycje w infrastrukturę IT. Obecnie digitalizacja i automatyzacja dotyczą całych firm, nawet działów takich jak HR czy księgowość. Odpowiadając na te wyzwania, program studiów podyplomowych Kadry i Płace dostosowany został do potrzeb rynku, uczestników oraz realiów panujących w wielu organizacjach.

Priorytetem wykładowców jest praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. Podczas spotkań warsztatowych studenci uczą się obsługi systemu R2Płatnik, czyli programu płacowo-kadrowego. To intuicyjny program wspierający zarządzanie danymi pracowników, planowanie i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń oraz raportowanie do najważniejszych instytucji takich jak ZUS, US, GUS czy PFRON. Studenci mogą w praktyce uczyć się np. naliczania list płac czy wypłat wynagrodzenia zgodnie z prawem, wygodnie i na czas. Merytoryczną wiedzę pozyskaną w trakcie studiów mogą wykorzystać i sprawdzić w praktyce. Dzięki pełnemu skoordynowaniu rozwiązań Symfonii z systemami e-deklaracji podatkowych, programem ZUS Płatnik i PUE, na zajęciach zwraca się uwagę na obszar cyfryzacji w kadrach i płacach. R2Płatnik spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa prawnego i informatycznego, dlatego też stanowi bardzo dobre narzędzie dydaktyczne.

Już niemal dwa lata prowadzę laboratoria dla słuchaczy studiów podyplomowych Kadry i Płace w SGH. Moim priorytetem jest nauczenie studentów, jak efektywnie i sprawnie korzystać z programów płacowo-kadrowych. Większość z nas pamięta zajęcia akademickie, gdzie po kilku godzinach nawet najciekawszy wykład potrafił znużyć. Co więcej, to aktywne nauczanie przynosi zazwyczaj najlepsze efekty, właśnie dlatego działamy na konkretnych narzędziach rynkowych.

Zwracam szczególną uwagę na możliwość usprawnienia procesów w czynnościach często powtarzalnych, na to, jak bardzo system może nam pomóc w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz unikaniu pomyłek występujących przy ręcznym wprowadzaniu danych. Pamiętam, gdy dla kilkuset pracowników rejestrowałam w systemie nieobecności i wprowadzałam składniki wynagrodzeń, a zamknięcie roku podatkowego kojarzyło się głównie z przekazywaniem papierowych deklaracji. Dziś ten proces może wyglądać zupełnie inaczej. Uwolniony czas z czynności operacyjnych możemy przeznaczyć na rozwój własny lub pracowników. Mam ogromną nadzieję, że moi studenci opuszczą SGH z umiejętnościami, które pomogą im sprawnie zarządzać procesami w firmach.

Studia podyplomowe Kadry i Płace prowadzone przez firmę Symfonia oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie rozwijają umiejętność samodzielnej i sprawnej obsługi kadrowo-płacowej, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Adresatami kierunku są w szczególności pracownicy działów ds. kadr i płac, przedsiębiorcy i menedżerowie.

Elżbieta Czaplicka
kierownik ds. komercjalizacji produktu w firmie Symfonia i wykładowca na studiach podyplomowych Kadry i Płace