Rektor SGH Piotr Wachowiak w składzie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, powołanej przez Prezydenta RP

22 listopada 2022 prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. W składzie 18-osobowego gremium znalazł się rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy w szczególności:

  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP;
  • identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów;
  • przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji;
  • wspieranie działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatyw prezydenckich dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji;
  • tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji;
  • promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce.

Przewodniczącym rady został prof. Artur Hugo Świergiel, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Skład Rady:
1.    prof. Artur Hugo Świergiel
2.    Andrzej Dera
3.    prof. Rajmund Bacewicz
4.    prof. Dariusz Boroń
5.    prof. Maciej Chorowski
6.    prof. Janusz Chwastowski
7.    prof. Stanisław Mariusz Karpiński
8.    dr hab. prof. Marek Kisilowski
9.    prof. Jerzy Lis
10.    prof. Sławomir Mazur
11.    dr Janusz Michałek
12.    prof. Stanisław Mikołajczak
13.    prof. Alojzy Nowak
14.    dr Marcin Opławski
15.    dr hab. Tadeusz Pietrucha
16.    Łukasz Słoniowski
17.    prof. Andrzej Szarata
18.    dr hab. Piotr Wachowiak

Rektor Piotr Wachowiak po posiedzenia Rady zwrócił uwagę na brak kobiet w tym gremium. Rektor SGH otrzymał zapewnienie, że skład Rady zostanie poszerzony o przedstawicielki nauki.

Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik zapowiedział, że jednym z pierwszych zadań stojących przed Radą będzie ocena funkcjonowania ustawy o szkolnictwie wyższym. Jak mówił, głosy o potrzebie zmiany przepisów docierają do Pałacu Prezydenckiego z różnych środowisk akademickich – przekazała kancelaria Prezydenta RP na swojej stronie internetowej.

Ustawa regulująca działalność szkolnictwa wyższego, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki) – weszła w życie w październiku 2018 r., ale proces wdrażania poszczególnych przepisów w niej zapisanych rozłożony był na kilka lat.