W SGH wizyta studyjna młodych naukowców z Ukrainy

studenci w Auli Spadochronowej

13 września w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się wizyta studyjna młodych naukowców z Ukrainy w ramach Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists, którego SGH jest partnerem.

Uczestników spotkania powitała dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki. Następnie głos zabrali: dr Iryna Dehtiarowa (Iryna Degtyarova), pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi, Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej i jej zastępca Grzegorz Augustyniak.  

Prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk podczas wystąpienia zaprezentowała Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Szkołę Doktorską i model kształcenia doktorantów w SGH.

Na temat społecznej odpowiedzialności uczelni głos zabrał dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH. Piotr Glen, koordynator ds. społecznej odpowiedzialności SGH, przygotował dla uczestników spotkania teksty Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, dokumentu regulującego działania szkół wyższych w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

grupa osób siedzi w sali wykładowej

Naukową cześć wizyty studyjnej poprowadził dr Patryk Dziurski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH.

Następnie odbyła się sesja ukraińska na temat zdrowia psychicznego oraz spotkanie z przedstawicielami SKN, studencką grupą badawczą na rzecz odbudowy Ukrainy, na czele z dr Jakubem Karnowskim, adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH.  

W wizycie studyjnej w SGH wzięli udział młodzi naukowcy, doktoranci nauk ekonomicznych, ale też prawa, medycyny, językoznawstwa, wielu ukraińskich uczelni, w tym uczelni partnerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Studenci wizytujący w Sali Senatu SGH

Uroczysta inauguracja Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists odbyła się 12 września w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów we współpracy z Radą Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przy wsparciu partnerów: SGH, SGGW, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), miasta stołecznego Warszawy i innych.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. prorektor ds. współpracy międzynarodowej SGGW dr hab. Marta Mendel, minister oświaty i nauki Ukrainy Serhij Szkarłet, dyrektor Szkoły Doktorskiej SGGW dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, dyrektor przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Mateusz Białas, dyrektor NAWA dr Dawid Kostecki oraz przewodniczący Europejskiej Rady ds. Doktorantów i Młodych Badaczy Oleksandr Berezko. SGH reprezentowała dr Iryna Dehtiarowa, pełnomocnik rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi.   

Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists potrwa do 19 września 2022 r.  

grafika reklamująca Polish-Ukrainian Summer Camp