Prezentacja raportu „Wskaźnik Catch-up – rozwój społeczny w Polsce na tle krajów UE”

panel Catch-up

Kiedy Polska pod względem życia społecznego może dogonić rozwinięte kraje europejskie? A może już ma to miejsce? W jakich obszarach? Gdzie Polska wypada korzystnie, a gdzie jeszcze musi nadrobić zaległości? Na te inne pytania odpowiada sporządzony przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie raport pt. „Wskaźnik Catch-up – rozwój społeczny w Polsce na tle krajów UE”, zaprezentowany 7 września w Strefie SGH na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Wskaźnik Catch-up, w oparciu o wybrane wskaźniki, głównie te publikowane przez Eurostat, pokazuje stopień „doganiania” przez Polskę krajów Unii Europejskiej w siedmiu obszarach rozwoju społecznego: dochodów i deprywacji materialnej, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, zdrowia, edukacji, transportu i infrastruktury oraz ochrony środowiska.

Po prezentacji raportu w Strefie SGH odbył się panel dyskusyjny z udziałem prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Pawła Borysa i prorektor ds. nauki SGH prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak. Moderatorem spotkania był Mirosław Łukasiewicz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, które współpracowało przy opracowaniu wskaźnika Catch-up.

Uczestnicy spotkania omówili wyniki analiz i zastanawiali się: jak zmniejszyć dystans w obszarach, w których Polska odstaje i jak utrzymać przewagę w tych obszarach, w których wypada korzystanie.

Z raportu wynika, że dla wszystkich uwzględnionych obszarów łącznie luka pomiędzy Polską i krajami Unii Europejskiej maleje. „Duży postęp został osiągnięty pomiędzy 2015 a 2020 rokiem. W ciągu tych pięciu lat różnica w poziomie rozwoju społecznego w ramach wyznaczonych obszarów zmalała o 12 pkt proc. Niemniej, w 2020 roku do przeciętnego poziomu rozwoju społecznego krajów UE 28 dzielił Polskę dystans 22 pkt proc.” – czytamy.

„Wskaźnik Catch-up w syntetyczny sposób pokazuje, jak doganiamy Europę, uwzględniając relatywne znaczenie poszczególnych obszarów objętych tym wskaźnikiem. Bardzo duży postęp widzimy w obszarze dochodów i deprywacji materialnej, który jest obszarem o największym znaczeniu w indeksie. Widać też postęp w obszarze infrastruktury. Natomiast daleko nam do porównywalnej sytuacji w obszarze edukacji czy warunków mieszkaniowych, gdzie dystans do krajów Unii Europejskiej przekracza 40 pkt proc.” – mówi prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak. 

Relacja na temat wskaźnika Catch-up na naszym kanale na YouTubie.

okładka publikacji wskaźnik Catch-up