Upamiętnienie studentów SGH walczących w szeregach 36. pułku piechoty Legii Akademickiej z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej

W dniu 15 sierpnia 2022 roku w Ossowie pod Wołominem odbyły się uroczyste obchody 102. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą.

Międzyuczelniany Komitet (UW, PW, SGH, SGGW) złożył na cmentarzu poległych żołnierzy w Ossowie wieniec ku czci żołnierzy studentów walczących w szeregach Legii Akademickiej (36. pułku piechoty).

SGH reprezentował przedstawiciel rektora SGH, dr Paweł Tanewski.

"Wydarzenie to nawiązuje do silnej więzi łączącej studentów czterech warszawskich ośrodków akademickich, którzy zasilili szeregi tworzącego się Wojska Polskiego. Do tej tradycji chcieliśmy nawiązać podczas uroczystych obchodów 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie, by w razie konieczności podobna więź wśród studentów warszawskich uczelni dawała o sobie znać i w przyszłości" – powiedział Gazecie SGH dr Tanewski.