Tłumacz polskiego języka migowego on-line w SGH

Piktogram języka migowego

Osoby posługujące się polskim językiem migowym (PJM), mogą skorzystać z pomocy tłumacza zarówno stacjonarnie w siedzibie SGH, jak i zdalnie. Usługa dostępna jest bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W związku z realizacją projektu Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH), dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w SGH dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line. Z pomocy tłumacza PJM można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (link do połączenia z tłumaczem) Tłumacz PJM on-line.

Osoby posługujące się polskim językiem migowym, mogą skorzystać z usługi zarówno stacjonarnie w siedzibie SGH, jak i zdalnie. W przypadku wizyty stacjonarnej, pracownik jednostki może połączyć się z tłumaczem, który będzie pośredniczył w rozmowie. W przypadku formy zdalnej, osoba niesłysząca nawiązuje połączenie z tłumaczem, który następnie skontaktuje się z jednostką merytoryczną.

Ze szczegółowymi informacjami na temat usługi można zapoznać się na stronie Tłumacz polskiego języka migowego on-line w SGH.

logotypy projektu: