Współczesne finanse po ukraińsku – spotkanie IV

Seminarium
Data wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań Współczesne finanse po ukraińsku prowadzonych w języku ukraińskim

Tematy spotkań:

  • 25 maja 11.40–13.20
    Jak efektywnie zarządzać zasobami firmy? Czy są jakieś złote zasady?

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, budynek główny, sala 233

Prowadzący:
Nataliia Tokhtamys, Kharkiv National University of Radio Electronics
Starszy wykładowca w Katedrze Ekonomii i Zarządzania, zastępca kwestora uczelni

Na zdjęciu Nataliia Tokhtamysh


We cordially invite you to a series of meetings Modern finances in Ukrainian conducted in Ukrainian

Meeting topics:

  • May 25, 11.40–13.20
    How to effectively manage the company's resources? Are there any golden tips?

Place: Warsaw School of Economics, Main Building, al. Niepodległości 162, room 233G

Tutor:
Nataliia Tokhtamysh,
Kharkiv National University of Radio Electronics (KhNURE)
Senior Lecturer of the Department of Economics and Management, Deputy Chief Accountant KhNURE
 


Щиро запрошуємо вас на серію зустрічей Сучасні фінанси укр ведеться українською мовою

Теми зустрічі:

  • 25 травня 11.40–13.20
    Як ефективно управляти ресурсами компанії? Чи є якісь золоті поради?

Заробітна плата:
Warsaw School of Economics, Main Building, al. Niepodległości 162, кімната 233G

Вихователь:
Наталія Іванівна Тохтамиш
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ)
старший викладач кафедри Економіки та менеджменту, заступник головного бухгалтера з ПФР ХНУРЕ

Lokalizacja
SGH, budynek G, sala 233
Organizator
SGH Warsaw School of Economics