Kolejne szkoły średnie dołączyły do programu Klasa akademicka SGH

grupa osób stojących obok siebie wewnątrz budynku

15 listopada br. siedem szkół średnich, głównie z Warszawy, podpisało umowy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w ramach programu Klasa akademicka SGH.

Na uroczystości w Sali Senatu SGH z udziałem rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka i prorektora ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztofa Kozłowskiego pojawili się przedstawiciele następujących placówek: Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, Academy of the Future Niepublicznego Liceum Językowego w Legionowie, CLVII (157) Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr. 4 im. Batalionu AK „Parasol” w Warszawie, X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie i Technikum Ekonomicznego nr 8 w Warszawie.

W tym roku akademickim do programu dołączyło łącznie 11 szkół. Oprócz wymienionych placówek do programu przystąpiły jeszcze: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie i Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku. We wrześniu br. umowę z SGH podpisało XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie.

Czworo osób stoi w szeregu wewnątrz sali

Celem programu Klasa akademicka SGH jest rozwinięcie współpracy naszej uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadpodstawowymi, których uczniowie wykazują zainteresowania tematyką ekonomiczną i przedsiębiorczością oraz planują studia na kierunkach ekonomicznych. Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala też poznać ofertę edukacyjną SGH i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.

W ramach programu, który zainicjowano w 2016 roku, organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich i współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Szkoły Głównej Handlowej i w jej siedzibie. Klasa akademicka SGH stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z biblioteki SGH czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

W programie uczestniczy 71 szkół z całej Polski, dla których SGH przeprowadziła w latach 2016-2021: 250 webinariów, 50 spotkań w szkołach, 9 Dni Otwartych SGH, 72 spotkania w SGH i 50 Dni SGH w szkołach.

„Szkoły, które są zainteresowane objęciem patronatem Klasy Akademickiej SGH zgłaszają się do nas [Centrum Otwartej Edukacji – przyp. red]. Wówczas spotykamy się online, my opowiadamy o programie, zaś szkoły o możliwościach i oczekiwaniach. Zwykle kontaktują się z nami szkoły realizujące projekt edukacji ekonomicznej lub uczestniczące w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Po takim spotkaniu szkoła otrzymuje link do wniosku , w którym opisuje m.in. swoje osiągnięcia, a w konsekwencji podpisujemy porozumienie o współpracy” – wyjaśnia dyrektor Centrum Otwartej Edukacji w SGH Dorota Popowska. I wskazuje, że dołączenie danej szkoły do programu to m.in. możliwość udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych  na kampusie SGH lub w siedzibach szkół, prowadzonych przez praktyków biznesu oraz w webinariach wykładowców SGH.

Istnieje też możliwość udziału uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza, a także korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów biblioteki SGH.

Z kolei szkoła zobowiązuje się do organizacji u siebie Dnia SGH, w tym konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów szkoły i studentów SGH, propagowania wśród uczniów oferty studiów SGH, a wśród nauczycieli oferty studiów trzeciego stopnia i podyplomowych SGH, pełnienia w lokalnym środowisku oświatowym roli  ambasadora projektów edukacyjnych realizowanych przez  SGH, w tym przede wszystkim Olimpiady Przedsiębiorczości. Szkoła zobowiązuje się też do informowania swej społeczności na temat współpracy z SGH.