Prof. Jakub Growiec otrzymał nagrodę NCN za 2020 rok

prof. Jakub Growiec

Nagroda Narodowego Centrum Nauki to wyróżnienie dla młodych uczonych, przyznawane za znaczące osiągnięcia w zakresie badań podstawowych, prowadzonych w Polsce. W 2020 roku wyłoniono trzech laureatów, w tym prof. dr hab. Jakuba Growca.

Nagroda przyznawana jest od 2013 roku w trzech dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne.

Prof. Jakub Growiec został laureatem w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Jest autorem zaawansowanych badań nad wzrostem gospodarczym, szczególnie uwzględniających rolę, jaką odgrywa w nim postęp technologiczny oraz kapitał ludzki.

​Ze względu na sytuację pandemiczną uroczystość wręczenia nagród za 2020 rok odbyła się 6 października 2021 r.  w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. 

prof. Jakub Growiec

Prof. dr hab. Jakub Growiec jest kierownikiem Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki.