Dr Hanna Kinowska kierownikiem międzynarodowego projektu VIRAL w SGH

na zdjęciu dr Hanna Kinowska

Międzynarodowy projekt „Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown (VIRAL)” uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu dotyczącego działań wokół zatrudniania, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Projekt będzie realizowany przez dziesięć europejskich ośrodków naukowych przez najbliższe dwa lata. Komisja Europejska przyznała aplikantom środki w wysokości ponad 500 000 EURO.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kierownikiem projektu jest dr Hanna Kinowska z Instytutu Kapitału Ludzkiego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Badania dotyczyć będą zjawisk związanych z procesami zatrudniania w transporcie lotniczym, z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz kontekstu skutków pandemii COVID-19.

Efektem projektu będzie raport dla Komisji Europejskiej, zawierający opis stanu relacji społecznych w przemyśle lotniczym oraz rekomendacje na przyszłość.