Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021

Konferencja
Data wydarzenia:
Data końcowa:

Tematem przewodnim konferencji jest „Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation”. Przesłanką do podjęcia dyskusji nad sytuacją sektora transportowego są zmiany, których kierunek został wytyczony przez europejską strategię i krajowe polityki publiczne realizowane w skali międzynarodowej i zgodnie z megatrendami.

Debata będzie dotyczyć między innymi zagadnień kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), kontynuacji procesu upowszechniania technologii cyfrowych oraz realizacji Strategii „European Green Deal”, która zakłada upowszechnienie technologii wytwarzania i wykorzystania wtórnych nośników energii zapewniających redukcję, a następnie wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło wielu naukowców z 12 krajów europejskich. W części oficjalnej Konferencji wystąpienie otwierające wygłosi Komisarz UE ds. transportu Adina-Ioana Valean.
 

Lokalizacja
Aula I i II
Organizator
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego