Czwartkowe Forum SGH: wyzwania dla polskiego rynku pracy

Jaka jest rzeczywista skala bezrobocia w Polsce? W jakich sektorach gospodarki występuje największy brak rąk do pracy i co to oznacza dla ich rozwoju? Czy wobec wyzwań demograficznych w Polsce może zabraknąć rąk do pracy? Czy imigracja, zwłaszcza ta ze wschodu, może być odpowiedzią na wyzwania stojące przed rynkiem pracy? Jak rewolucja cyfrowa pod postacią m.in. pracy zdalnej wpłynie na rynek w długiej perspektywie? W dyskusji na temat wyzwań stojących przed polskim rynkiem pracyudział wzięli Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service, oraz prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service, wskazał, że jeszcze rok temu przedstawiciele Komisji Europejskiej prognozowali wzrost bezrobcia aż do 10%. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. 

Obecnie bezrobocie pokrywa się z prognozami, które Personnel Service wykonywał rok temu i zamyka się w przedziale do 6,5%. 

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH  zauważyła, że efekty zmian na rynku pracy nie są jeszcze w pełni widoczne ze względu na przedłużenie programów osłonowych w gospodarce, których jednym z priorytetów była ochrona miejsc pracy.

Nasi goście pytani o perspektywę dla rynku pracy na najbliższy rok zgodnie wskazali, że będzie on upływał pod znakiem obaw i niepewności.Jak mówił Krzysztof Inglot: 

Potrzeba zapewnienia przez pracodawców bezpieczeństwa dla pracowników jest powodowana obawą o brak możliwości zatrudnienia równie wykwalifikowanych osób po ustaniu pandemii. Obecnie jesteśmy w sytuacji, kiedy małe przedsiębiorstwa muszą coraz częściej podejmować decyzje o zwolnieniu pracowników ze względu na rosnące ryzyko utraty płynności, czego powodem są kolejne tygodnie zamknięcia poszczególnych branż. Dodatkowo powolne tempo szczepień w Unii Europejskiej wskazuje na to, dopiero przyszły rok może oznaczać powrót do normalności. 

 

Podobnego zdania jest prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak,która zgodziła się, że ten rok również będzie upływał pod znakiem pandemii i dodała:

Szczególnie dotknięte skutkami pandemii będą branże już balansujące na krawędzi upadku, szczególnie sektor HoReCa, lecz także transport, zwłaszcza lotniczy czy segment MICE. Z kolei farmaceutyka, e-commerce, branża gamingowa oraz usługi świadczone online przeżywają swój niewątpliwy rozkwit.  

W jaki sposób Polska może przyciągać wykwalifikowanych specjalistów z zagranicy?

Prezes Personnel Service wskazał, że w dużej mierze zależy to od siły danego sektora, np. wielu informatyków z Białorusi po zaostrzeniu sytuacji politycznej w kraju wyemigrowało do Polski w poszukiwaniu większej stabilności. Przez minione pięć lat, które były okresem szczególnie intensywnej migracji zarobkowej zwłaszcza z Ukrainy, Polacy zdali egzamin z gościnności, umożliwiając szybkie asymilowanie się. 

W odpowiedzi na pytanie, czy wkrótce będą nas leczyć lekarze zza wschodniej granicy, prezes Inglot odpowiedział:

Lepszy jest lekarz niż jego brak i wykwalifikowani lekarze ze wschodu będą stanowić znakomite uzupełnienie braków kadrowych, które szczególnie uwidoczniła pandemia. 

Pytani o błyskawicznie postępujący proces automatyzacji na rynku pracy, nasi goście zgodnie odpowiadają: nie ma już odwrotu. Prof. Agnieszka Chłoń -Domińczak wyjaśnia jednak:

Stopień postępującej technologizacji kolejnych zawodów staje się faktem, co będzie skutkować dalszymi zmianami na ścieżkach zawodowych, niektóre z nich nawet zastępując. Nie powinniśmy jednak bać procesu automatyzacji i cyfryzacji, ponieważ takie rozwiązania rodzą nowe możliwości i kolejne zawody. Wyzwaniem jest zwiększanie wartości kapitału ludzkiego poprzez zwiększanie poziomu inwestycji, tak, aby nowe technologie dostosywać do człowieka. 

Prezes Inglot dodał: 

Badania przeprowadzone przez Personnel Service wskazują, że pracownicy oczekują wręcz od pracodawców trwałych zmian w miejscach pracy, jak jeden dzień obligatoryjnej pracy zdalnej z domu. 

Prof. Agneiszka Chłoń-Domińczak zakończyła spotkanie optymistycznym akcentem: na rynku pracy zawsze będzie istniał duży popyt na ludzi myślacych, nastawionych na zmiany, oraz potrafiących się do nich dostosować. Tę umiejętność powinniśmy szczególnie podkreślać już teraz w pracy z młodymi ludźmi na uczelniach i krzewić wśród studentów świadomość zmiennych, które może przynieść przyszłość, tak, aby potrafili się w niej jak najlepiej odnaleźć. 
 

Po spotkaniu goście odpowiedzieli na kluczowe pytania z omawianego tematu. Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi.

Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Statystyki i Demografii SGH