Redakcja Gazety SGH

„Gazeta SGH” ISSN 1644-2237; e-ISSN 1689-071X

 

Wydawca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Adres redakcji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Rektora
al. Niepodległości 162
bud. G, pok. 146
02-554 Warszawa
online; Issuu
 

Redaktor naczelna
Karolina Cygonek

 

Sekretarz redakcji

Anna Domalewska

 

Korekta

Marta Urban

 

Z redakcją na stałe współpracują:
Magdalena Bryk (sport),

Małgorzata Chromy (programy międzynarodowe),

Elżbieta Jednorowska (książki),

Julita Panufnik (Klub Partnerów SGH),
Paweł Tanewski (historia i tradycje akademickie).

 

Rada Programowa:

dr Lidia Dierżek (Kolegium Zarzadzania i Finansów)

dr Małgorzata Godlewska (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)

dr Izabela Grabowska (Kolegium Nauk Ekonomicznych)

mgr Katrzyna Kacperczyk (Centrum Współpracy Międzynarodowej)

dr Marta Mackiewicz (Kolegium Gospodarki Światowej)

dr hab. Bogusław Pytlik, prof. SGH (Kolegium Ekonomiczno-Społeczny)

Mariusz Sielski, rzecznik prasowy SGH (przewodniczący)

Fotografie
Marcin Flis,
Paweł Gołębiowski.

 

Projekt graficzny i skład 
rzeczyobrazkowe.pl

 

 

Opinie wyrażane w piśmie są opiniami autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i materiałów promocyjnych przygotowanych przez firmy.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania tekstów, zmiany
tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.
 
Zapraszamy do współpracy.
Czekamy na Państwa opinie i uwagi: gazeta@sgh.waw.pl