Dyplomacja naukowa – aktorzy, strategie, techniki

Konferencja
Data wydarzenia:

Webinarium organizowane jest przez Katedrę Studiów Politycznych ISM SGH. Celem wydarzenia jest prezentacja wybranych modeli realizowania dyplomacji naukowej: m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz dyskusja nad polskimi działaniami w tym zakresie. Po prezentacjach i dyskusji ekspertek, będzie możliwość zadawania pytań od słuchaczy – internautów. Do udziału w seminarium zostały zaproszone badaczki, jak i praktycy takich działań:

  • dr Monika Szkarłat, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; realizuje projekt badawczy „Dyplomacja dla nauki w Unii Europejskiej – przypadek Francji, Niemiec, Czech i Polski”
  • dr hab. Katarzyna Pisarska, prof. SGH, pracuje w Katedrze Studiów Międzynarodowych, jest założycielką i dyrektorką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych
  • mgr Katarzyna Kacperczyk, polska urzędniczka państwowa, specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych, w latach 2013–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, obecnie dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych w SGH
  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, kieruje Katedrą Studiów Międzynarodowych, naukowo zajmuje się komunikowaniem społecznym, mediami i lobbingiem. W latach 2017–2020 dyrektorka zagranicznej stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli – Biuro PolSCA (Polish Science Contact Agency).

Program webinarium:

15.30 – powitanie i wprowadzenie do serii webinariów organizowanych przez ISM SGH przez dr hab., prof. SGH, Krzysztofa Kozłowskiego, prorektora ds. dydaktyki i studentów, dyrektora ISM SGH

15.40–16.40 – panel dyskusyjny z udziałem: mgr Katarzyny Kacperczyk, (CPM SGH), dr Moniki Szkarłat (UMSC w Lublinie), dr hab., prof. SGH Katarzyny Pisarskiej, (KSP SGH); moderowanie: dr hab., prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech (KSP SGH)

16.40–17.00 –  pytania i odpowiedzi, podsumowanie panelu

Rejestracja pod linkiem: https://forms.gle/AvhwghCYsbbtpnTdA

W razie pytań dotyczących webinarium prosimy o kontakt z dr hab., prof. SGH Małgorzatą Molęda-Zdziech, mmoled@sgh.waw.pl​

Lokalizacja
MS Teams
Organizator
Katedra Studiów Politycznych ISM SGH