Dr Adam Czerniak w radzie European Master in Official Statistics

Dr Adam Czerniak z Kolegium Gospodarki Światowej SGH został wybrany do rady European Master in Official Statistics, działającej przy Eurostacie i Europejskim Systemie Statystycznym (ESS).

European Master in Official Statistics (EMOS) to wspólna inicjatywa Eurostatu i Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), mająca na celu połączenie twórców oficjalnych statystyk i środowiska akademickiego na poziomie europejskim. Jako wspólny projekt uniwersytetów i twórców danych, EMOS ma na celu włączenie statystyki publicznej do programów statystycznych, zaspokojenie potrzeb szkoleniowych i rekrutacyjnych w ESS oraz stworzenie przyszłej puli rekrutacyjnej wysoko wykształconych profesjonalnych statystyków dla ESS i Europejskiego Systemu Banków Centralnych ( ESBC).

Dr Adam Czerniak będzie pełnił funkcję członka rady EMOS w kadencji 2021-2023 jako polski przedstawiciel szkół wyższych, kształcących kadry do instytucji publicznych, które zbierają i przetwarzają dane statystyczne.

Moim celem jako członka rady EMOS będzie promocja – w Polsce i innych krajach unijnych – przedmiotów i całych kierunków studiów, które przybliżają studentom wiedzę o zbieraniu i interpretowaniu danych publicznych. Umiejętności te są niezbędne nie tylko pracownikom urzędów statystycznych czy banków centralnych, ale także wszystkim osobom, które na co dzień pracują z danymi – od urzędników administracji publicznej przez dziennikarzy po naukowców. Poprawne zinterpretowania oficjalnych danych statystycznych pozwala bowiem uniknąć wielu błędów w badaniach naukowych, przy interpretacji procesów społeczno-ekonomicznych, a nawet w projektowaniu polityki gospodarczej państwa.

W skład rady wchodzi 14. osób z wiodących europejskich uczelni oraz instytucji. 

Więcej o EMOS