DR HAB. KATARZYNA PISARSKA, PROF. SGH
Katedra Studiów Politycznych
Instytut Studiów Międzynarodowych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH