Wydarzenia

Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej

Data wydarzenia:

8.12.2020 - 9:00

Tematem wiodącym II konferencji z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami” będzie problematyka szeroko rozumianych relacji pomiędzy zarządzaniem projektami a ideą społecznej odpowiedzialności organizacji, zarówno odnoszących się do problemów merytorycznych jak też metodologicznych. 

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie, zarówno w teorii jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań nauki o zarządzaniu projektami.

Lokalizacja:
online (Microsoft Teams)
Organizator:
Katedra Zarządzania Projektami