Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
Wydarzenia

Inteligentne organizacje jako nośnik inteligentnych specjalizacji regionalnych

Data wydarzenia:

30.06.2020 - 10:00 14:00

Seminarium naukowe związane z realizacją grupy tematycznej badań statutowych  prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie pt. Inteligentne specjalizacje regionów wobec wymogów zrównoważonego rozwoju.

Celem spotkania jest prezentacja dotychczasowych wyników badań zespołu ze szczególnym uwzględnieniem publikacji powstałej na ich bazie pt. Inteligentne  organizacje  – specyfika, rozwój  i dobre praktyki  przedsiębiorstw (red. H Godlewska-Majkowska i T. Pilewicz)

W czasie spotkania zostaną przedyskutowane następujące kwestie:

  • Kto tworzy inteligentne specjalizacje regionów?
  • Jaka jest rola IO  w zakresie tworzenia zrównoważonego rozwoju zważywszy na różnorodność?
  • Jakie warunki powinny być spełnione, aby IO wspierały zrównoważony rozwój regionów?
  • Jakie dobre praktyki wśród interesariuszy mogą być wsparciem dla zrównoważonego rozwoju regionów?
  • W co należy inwestować by wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji?

Agenda spotkania:
10.00–10.10 – Powitanie uczestników – dr hab. Roman Sobiecki prof. SGH, dziekan KNoP, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
10.10–10.20 – Prezentacja grupy tematycznej IV – koncepcja i schemat poznawczy badań na rok 2020 – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
10.20–10.45 – Uwarunkowania rozwoju IO – dr hab. Joanna Żukowska, dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
10.50–11.05 – Inteligentna organizacja jako „organizacja makiaweliczna” dr hab. Dariusz Turek prof. SGH
11.05–11.30 – Jak badać IO – doświadczenia z konkursu „Żagle Biznesu” – dr Tomasz Pilewicz z zespołem badawczym
11.30–13.00 – Regionalne rachunki dekompozycji PKB – dr Dariusz Kotlewski
13.00–13.10 – Podsumowanie seminarium – prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
13.10–14.00 – Chat z autorami – pytania i odpowiedzi – zespół badawczy

Formularz zgłoszeniowy

Lokalizacja:
online
Organizator:
Zakład Otoczenia Biznesu
Instytut Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie