Praktyczne przywództwo

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.
Kim są liderzy i jak ich kształtować? Od menedżera do lidera, o kształtowaniu ich w sobie i w organizacji

Konferencja pt. „Praktyczne przywództwo”, zorganizowana 21 listopada 2019 r., to wydarzenie przeznaczone dla pracowników firm z Klubu Partnerów SGH oraz absolwentów SGH. Spotkanie było częścią cyklu Back to School, w ramach którego inspirujemy i przekazujemy praktyczną wiedzę. W murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zgromadziło się blisko stu uczestników.

Prelegentami byli przedstawiciele kadry dydaktycznej SGH oraz praktycy – przedstawiciele biznesu. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 11 paneli dyskusyjnych i wystąpień m.in. o tym, są liderzy i jak ich kształtować, o odpowiedzialnym przywództwie, o stylach zarządzania w praktyce, o tym czy lider może mieć wiele twarzy i być spójny i wiarygodny oraz czy lider kształtuje kulturę organizacyjną, czy kultura lidera.

Prelegenci nie mieli dla uczestników konferencji gotowych odpowiedzi, skupiali się na stawianiu pytań, które pozwolą słuchaczom uwolnić swój potencjał. Zgromadzeni analizowali temat przywództwa i zastanawiali się nad definicją lidera.