Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki

Autor:

Naukowcy z Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH oraz Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu zorganizowali konkurs na pamiętniki, którego uczestnicy dokumentują swoje doświadczenia związane z sytuacją w pracy, w rodzinie i najbliższym otoczeniu począwszy od momentu, gdy pandemia dotarła do Polski.

Światowa epidemia koronawirusa to zjawisko nie tylko zagrażające ludzkiemu zdrowiu i życiu, lecz również – jak się szybko okazało – mające nieoczekiwany wpływ na codzienne funkcjonowanie społeczeństwa, dezorganizujące dobrze znaną, zharmonizowaną z potrzebami, oczekiwaniami i planami współczesnego człowieka rzeczywistość, niezależnie od szerokości i długości geograficznej, w której żyje. Bezprecedensowa i przymusowa izolacja społeczeństwa – social distancing, którego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Zatrzymanie pracy sektora usługowego, alternatywne rozwiązania w edukacji,  wstrzymanie oddechu w kulturze oraz szereg innych zawirowań, przyprawiają wszystkich o niemały zawrót głowy. Codzienność, która niespodziewanie przybrała formę zupełnej izolacji społecznej, zmagania się z problemami rodzinnymi, wreszcie desperackich prób zapanowania nad własnym mikroświatem, który w marcu 2020 roku przestał funkcjonować według skrupulatnie rozpisanego grafiku, okazała się trudniejsza niż mogliśmy przypuszczać. 

Jak sobie radzimy w obliczu tak nieoczekiwanego wyzwania? O to Polki i Polaków spytają naukowcy z Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH oraz Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Rozpoczęto projekt badawczy, którego celem jest uchwycenie tego, jak zmieniło się życie Polaków na skutek pandemii koronawirusa.

Zapiski przybierające dowolną formę – pamiętnika, bloga czy relacji – ewentualnie uzupełnione o materiały graficzne, stanowić będą źródło informacji o życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim uczestników badania. Dostarczą też wiedzy o głównych problemach ludzi i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych wywołanych pandemią – wyjaśnia prof. Paweł Kubicki z SGH.

Preferowane są relacje przygotowane w formie elektronicznej.

Przewidziano nagrody pieniężne o minimalnej łącznej wartości 15 tys. zł oraz publikację najciekawszych prac.


Prace można przesyłać do 30 czerwca 2020 r.

  • mailem: pamietniki@sgh.waw.pl (preferowana)
  • pocztą tradycyjną: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa

 Więcej informacji znajduje się na stronie http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/Strony/pamietniki.aspx