Najlepsze licea i technika w SGH

Komunikat o błędzie

Wykryto nieprawidłowe ustawienie. Proszę się skontaktować z administratorem.

Ponad 400 uczniów, nauczycieli i dyrektorów najlepszych polskich liceów i techników oraz znakomici goście uczestniczyli 9 stycznia 2020 r. w finale XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 w auli naszej uczelni.

W tym roku SGH była partnerem głównym – gospodarzem gali tego najbardziej znanego w kraju rankingu edukacyjnego. 

Na finał rankingu przyjechała młodzież i nauczyciele z całej Polski. Pierwsi goście uroczystości, zaplanowanej na godz. 12.00, pojawili się na uczelni już ok. 10. Niektórzy przyjechali z bardzo daleka. Wolny czas spędzali na zwiedzaniu gmachu i rozmowach z reprezentantami SGH na specjalnie przygotowanym stoisku uczelni. Wielu uczniów doskonałych szkół średnich marzy o studiach na najlepszej polskiej uczelni ekonomicznej, więc tematów do rozmów nie zabrakło. 

Dziękując SGH za przyjęcie roli partnera głównego rankingu – gospodarza gali, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przypomniał, że rektor prof. Marek Rocki blisko 30 lat temu pracował nad metodologią Rankingu Liceów Warszawskich – „protoplasty” dzisiejszego rankingu ogólnopolskiego. 

Rankingi to bardzo ważne narzędzie do zbierania i upowszechniania informacji – mówił prof. Rocki. – Dla uczelni to przede wszystkim informacja o tym, jakich kandydatów na studia możemy się spodziewać. Ogłoszenie dwudziestego drugiego rankingu „Perspektyw” to też doskonała okazja, by podziękować dyrektorom i rodzicom najlepszych szkół w Polsce, bo to wy kreujecie naszą przyszłość.

Galę swoją obecnością zaszczycili m.in.: Krystyna Szumilas, posłanka na Sejm i wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, a także dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, przedstawiciele kuratoriów oświaty i urzędów miast, reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych i rektorzy polskich uczelni. 

Podsekretarz stanu z MEN Maciej Kopeć, gratulując twórcom rankingu pomysłu i wytrwałości w prowadzeniu tej inicjatywy od 22 lat, zaznaczył:

 Myślę, że ten ranking jest dla wielu inspiracją do działania, do starań o podnoszenie sobie poprzeczki. I za to dziękuję pomysłodawcom tego zestawienia. 

W czasie uroczystości rozdane zostały dyplomy przedstawicielom najlepszych szkół w Polsce w kategoriach: Ranking Maturalny Techników 2020, Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2020, Ranking Szkół Olimpijskich 2020, rankingi najlepszych szkół w województwach oraz w dwóch głównych zestawieniach: Ranking Techników 2020 i Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020. 

Zgromadzeni w auli SGH mieli także okazję wysłuchać wykładu motywacyjnego dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prorektora SGH ds. dydaktyki i studentów, pod intrygującym tytułem Fakty, oczekiwania i trawnik przed domem.

Jak podkreślają organizatorzy z „Perspektyw”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie znakomicie wypełniła funkcję gospodarza finału rankingu, a gościnność naszej uczelni została doceniona przez wszystkich uczestników tego wydarzenia.  

Wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020

Prorektor ds. dydaktyki i studentów, prof. Krzysztof Kozłowski w trakcie wykładu pt. „Fakty, oczekiwania i trawnik przed domem”./Fot. SGH