Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w SGH

zdjęcie grupowe w gabinecie

5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To piękne święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 1985 roku, aby docenić trud i czas, jaki wolontariusze poświęcają na co dzień, niosąc pomoc potrzebującym. W SGH świętowaliśmy ten dzień w sposób szczególny – uroczyście rozstrzygnęliśmy I edycję programu wolontariatu pracowniczego, który realizujemy dzięki wsparciu Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego.

Szczególne podziękowania należą się prezesce Fundacji Izabeli Dyakowskiej, która jest dobrym duchem uczelnianego wolontariatu pracowniczego i wspiera naszych pracowników w realizacji projektu.
W I edycji programu grantowego nasi pracownicy-wolontariusze zrealizują cztery projekty skierowane do wybranych przez siebie organizacji pozarządowych. Wolontariusze z rąk rektora SGH Piotra Wachowiaka i prezeski Dyakowskiej otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania za pozyskanie grantu na zespołową realizację projektu wolontariackiego.

Zespół 1: Patrycja Wyżlic – liderka projektu, Joanna Kabala – zastępca liderki projektu, Karolina Michnowska oraz Łukasz Żuchowski zrealizują projekt „Poznanie kultur” na rzecz Fundacji Humanosh.

Zespół 2: Joanna Obiegałka – liderka projektu, Aneta Szydłowska – zastępca liderki projektu oraz Hanna Godlewska-Majkowska zrealizują projekt „Win-Win, Ludzie-Zwierzęta” na rzecz CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni Ludzi i Zwierząt.

Zespół 3: Michał Klimek – lider projektu, Piotr Glen – zastępca lidera projektu oraz Łukasz Żuchowski zrealizują projekt remontu pomieszczeń w Mirnym Domu (Domu Pokoju) na rzecz Fundacji Humanosh.

Zespół 4: Maciej Maciuła – lider projektu, Patrycja Krasuska – zastępczyni lidera projektu oraz Natalia Dębska zrealizują projekt gry symulacyjnej „Robinson szuka pracy” na rzecz Fundacji Samodzielni Robinsonowie.

kilka osób z psem pozuje do zdjęcia

Po uroczystości w Sali Kolumnowej odbyło szkolenie „Wolontariat pracowniczy&ESG”, które poprowadził Piotr Glen – kierownik zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w SGH. Podczas szkolenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i uczelni,  dyskutowano o roli wolontariatu pracowniczego w kontekście wspierania celów ESG i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

To był wyjątkowy dzień. Czyńmy dobro każdego dnia, stworzymy lepszy świat!