SGH na VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

kilka osób siedzi na scenie na konferencji samorządów, jeden mężczyzn stoi i zabiera głos

Już po raz ósmy, podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, samorządowcy z całej Europy dyskutowali na temat kluczowych wyzwań dla miast, regionów i całego kontynentu. Europejski Kongres Samorządów (EKS) to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań nie tylko liderów samorządowych, ale również przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu. Ponad 180 wydarzeń podzielonych na kilka ścieżek tematycznych, w których m.in. uczestniczyli eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas sesji plenarnych i licznych wydarzeń poruszano zagadnienia kluczowe dla kondycji samorządów. Coraz bardziej wymagająca sytuacja gospodarcza, zmiany w systemie podatkowym, rosnąca inflacja i galopujące ceny surowców zmuszają samorządy do poszukiwania nowych ścieżek rozwoju oraz ciągłej walki o realizację zadań i zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu usług. 

Brak perspektywy finansowania wielkich inwestycji stanowi ogromne wyzwanie dla rozwoju samorządów. Dochodzi do tego wojna na Ukrainie, której konsekwencje dotykają również samorządy, opiekujące się uchodźcami czy przekazujące wsparcie dla swoich miast partnerskich i całej Ukrainy.

Dotychczasowe problemy samorządów nie straciły wszak na ważności. Wśród tematów szeroko omawianych na kongresie pojawiły się te związane ze zdrowiem publicznym, kwestiami ochrony środowiska i zielonego rozwoju oraz jakości zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni. EKS to platforma poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, dlatego podczas paneli omawiano możliwości płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii i cyfryzacji w służbie samorządów. Wobec trudnych czasów kryzysu głębszego wymiaru nabiera również bliższa współpraca samorządu z biznesem i uczelniami.

Europejski Kongres Samorządów, który odbywał się w Mikołajkach w dniach 6-7 marca, upłynął pod hasłem: „Nowa solidarność dla nowej epoki”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny była partnerem wydarzenia. Członkowie delegacji SGH brali aktywny udział w prowadzonych dyskusjach, moderując i uczestnicząc we wszystkich pasmach tematycznych kongresu.

Poprawa działalności jednostek samorządów terytorialnych, ich funkcjonowania oraz współpracy, a także rozporządzanie środków, jakie samorządy otrzymują od państwa, to główne postulaty, na jakich skupiał się tegoroczny kongres. Jego uczestnikami byli nie tylko samorządowcy, ale i eksperci z różnych dziedzin, ekonomiści, przedsiębiorcy czy politolodzy, a także przedstawiciele uczelni oraz studenci. Różnorodność prelegentów na kongresie była ogromna, ale i bardzo potrzebna, głównie ze względu na współpracę ekspercką, która w przyszłości może zaprocentować we wspólnym efektywnym zarządzaniu zasobami jednostek terytorialnych.

EKS w Mikołajkach to także okazja, by przyjrzeć się nierównościom płci w jednostkach samorządowych. O panelu dotyczącym siły kobiet w samorządach mówiła burmistrzyni Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

Dla SGH szczególnie ważny był panel dotyczący roli uczelni wyższych w rozwoju regionów, który moderował prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH. Uczestnicy panelu wspólnie zgodzili się, że najważniejszym czynnikiem jest  komunikacja oraz rozpoznawanie wzajemnych potrzeb. Szerzej mówił o tym jeden z dyskutantów, dr hab. inż. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Nowością w tegorocznej edycji EKS były warsztaty dla samorządów, prowadzone przez ekspertów z SGH. W programie znalazły się warsztaty skierowane do samorządowców, których tematem były:
•    Zarządzanie finansami JST w warunkach kryzysu
•    Partycypacja społeczna w zarządzaniu JST
•    Białe certyfikaty jako narzędzie optymalizacji kosztowej efektywności energetycznej
•    Przygotowanie strategii rozwoju JST zgodnie z założeniami polityki rozwoju

Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, dostarczając dawkę praktycznej wiedzy w obszarach istotnych dla funkcjonowania samorządów. Na rodzące się podczas zajęć  pytania można było uzyskać odpowiedź w punkcie konsultacyjnym SGH, gdzie eksperci naszej uczelni  szczegółowo przedstawiali  ofertę doradczą i edukacyjną.