Porozumienie o współpracy między SGH a Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym

dwaj mężczyźni w garniturach trzymają teczki w reku i ściskają sobie dłonie po podpisaniu porozumienia

17 listopada podpisano porozumienie między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. Uczelnie postanowiły zawrzeć porozumienie o bezpośredniej współpracy naukowej i dydaktycznej, kierując się chęcią nawiązania i rozszerzenia współpracy oraz wymiany myśli pomiędzy naukowcami i studentami obu instytucji.

„W czasie wojny funkcjonowanie uczelni i finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki jest niezwykle trudne. Dlatego zapewnienie jakości kształcenia i rozwoju możliwe jest wyłącznie dzięki współpracy międzynarodowej. Zależy nam na wymianie studentów, naukowców, wspólnych projektach, pomocy w rozwijaniu naszego uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. SGH jest wybitną uczelnią w zakresie zapewniania jakości kształcenia, organizacji tego systemu. Chcemy od was się tego nauczyć” – wskazał rektor WNU prof. Anatolij Cioś.

Obie uczelnie zgodziły się promować współpracę akademicką w oparciu o ich odpowiednie potrzeby akademickie i edukacyjne. Jak czytamy w tekście umowy, obszary działalności będące przedmiotem wzajemnej troski i zainteresowania mogą obejmować:
•    Wspólne działania badawcze i publikacje
•    Organizację wspólnych wydarzeń, seminariów, konferencji i spotkań akademickich
•    Wymianę naukowców/pracowników i studentów
•    Wspólne programy akademickie
•    Wymianę informacji i materiałów akademickich
•     Inne uzgodnione działania akademickie, na które obie uczelnie wyrażą zgodę.

„SGH może służyć pomocą ekspercką i naukową dla naszych ukraińskich kolegów we wszystkim, co dotyczy tematyki europejskiej, w tym w zakresie polityk europejskich, podejmowania decyzji, lobbingu, z myślą o odbudowie Ukrainy i przyszłym wejściu tego kraju do Unii Europejskiej. Jako uczelnia posiadamy wyjątkowe kompetencje w tym zakresie” – powiedział prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

Jak dodano w dokumencie, realizacja każdego programu opartego na niniejszym protokole ustaleń będzie oddzielnie negocjowana i uzgodniona na piśmie przez obie strony. Niniejsza umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania przez okres pięciu lat.

"Współpraca z Uniwersytetem Wołyńskim jest bardzo ważna, ponieważ może mieć duże znaczenie dla przygotowania Ukrainy i partnerów ukraińskich do wdrożenia standardów Unii Europejskiej, ale także stanowi doskonałą okazję dla kadry naukowej, studentów i doktorantów do realizowania wspólnych projektów i inicjatyw" – oceniła dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH Katarzyna Kacperczyk. 

„Warszawę i Łuck dzieli bez mała 400 km, to mniej niż z polskiej stolicy do Szczecina. Bliskość geograficzna naszych uczelni jest dodatkowym i bardzo ważnym atutem logistycznym dla rozwoju współpracy bilateralnej, zwłaszcza teraz w czasie wojny. Pod względem bezpieczeństwa Wołyński Uniwersytet Narodowy jest w nieco lepszej sytuacji niż uczelnie w innych regionach kraju. Mamy nadzieję, że pomoże to również w organizacji wspólnych przedsięwzięć nie tylko w SGH, ale również we WNU” – zauważyła pełnomocniczka rektora SGH ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Iryna Dehtiarowa.

dwaj mężczyźni w garniturach siedzą przy stole i podpisują porozumienie