Informacja sygnalna IRG: koniunktura w gospodarce polskiej - III kwartał 2022

kompas na kartce z rozliczeniami

W III kwartale 2022 roku koniunktura w gospodarce polskiej się pogarsza. Wartość barometru IRG SGH, BARIRG, w III kwartale 2022 r. wynosi –16,2 pkt., o 10,9 pkt. mniej niż w II kwartale b. r. W porównaniu do III kwartału 2021 r.  wartość barometru zmalała o 14,3 pkt.

Odnotowane spadki są zbliżone do tych z okresu sprzed dwóch lat, w szczycie pandemii covidowej. Żadna z pięciu składowych barometru nie przyjęła wartości dodatniej. Wszystkie zmniejszyły swoje wartości zarówno w skali kwartału, jak i roku.

Barometr IRG SGH

Na wykresie Barometr IRG SGH

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRG SGH i GUS.

Wartość BARIRG jest o 10 pkt. niższa od średniej dla tej pory roku. Największe pogorszenie koniunktury miało miejsce w przemyśle przetwórczym i sektorze bankowym. Spadki wskaźników koniunktury w tych sektorach wyniosły odpowiednio  15,3 i 23,7 pkt. Odpowiadają one za ponad 70 % spadku wartości barometru. W pozostałych sektorach spadki były mniejsze. Wskaźnik koniunktury  w budownictwie obniżył swoją wartość o 4,8 pkt., w handlu o 6,3 pkt., zaś wskaźnik kondycji gospodarstw domowych zmniejszył się o 5,3 pkt.

W porównaniu z III kwartałem ub. r.  wartość BARIRG zmniejszyła się o 14,3 pkt.  Największe spadki wartości wskaźników dotyczyły kondycji gospodarstw domowych (spadek o 21,7 pkt.) i koniunktury w przemyśle (spadek o 14,7 pkt.). Łącznie  stanowią one prawie 72% spadku wartości barometru. Wskaźnik koniunktury w budownictwie w skali roku zmniejszył swoją wartość o 8,4 pkt., w handlu o 11,5 pkt, a w sektorze bankowym o 7,1 pkt.

Analiza zmian wartości barometru wskazuje na to gospodarka, że gospodarka polska znajduje się w fazie spowolnienia. Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające ograniczenia działalności gospodarczej. W przemyśle na pierwszych miejscach wymieniają wynikające z kolejnych poprawek Polskiego Ładu niestabilne przepisy prawa i obciążenia podatkowe. Dla przedsiębiorców budowlanych najsilniej odczuwaną barierą jest natomiast wzrost cen surowców i materiałów. Coraz silniej przedsiębiorcy z przemysłu i budownictwa odczuwają problemy z dostępnością kredytów i niekorzystnymi warunkami ich obsługi. Pesymistyczne nastroje nasila wojna w Ukrainie. Wśród przedsiębiorców i konsumentów panuje niepewność co do najbliższej przyszłości, rosną zwłaszcza obawy o przyszłą  sytuację finansową, pogarszającą się na skutek rosnącej inflacji.